Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

1991 metai

Raimundas Voiška

1991 m. sausio 2 d.

Bibliotekos direktoriumi paskirtas istorikas pedagogas Raimundas Voiška.


Rankraštyno darbuotojos Elvyra Pažemeckaitė ir Stasė Mikeliūnienė

1991 metais

Įkurtas humanitarinio kraštotyrinio profilio Rankraščių sektorius (vedėja – Elvyra Pažemeckaitė).

Informacijos-bibliografijos skyriuje pradėti kaupti grupiniu būdu tvarkomi leidiniai.


1991 m. liepos 23 d.

Išleistas Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos įsakymas Nr. 07-13376 dėl Bibliotekos struktūros pakeitimo.


1991 metai

Panaikintas mokslo tiriamojo darbo sektorius. Įkuriamas Metodikos skyrius (vedėja – Jarda Paukštienė).