Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

1990 metai

Nutarimas dėl bibliotekos pavaldumo Kultūros ministerijai

1990 m. sausio 1 d.

Panevėžio miesto LDT VK 1989 10 30 nutarimu ir Lietuvos SSR Kultūros ministro 1989 11 16 įsakymu Nr.435 „Dėl Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos perdavimo į Respublikos pavaldumą” nuo 1990 01 01 Biblioteka iš vietinio pavaldumo perėjo į respublikinį ir tapo pavaldi Kultūros ministerijai.


1990 metai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė Bibliotekai paskyrė nemokamą privalomajį egzempliorių, siunčiamą viešosios informacijos rengėjų. Biblioteka turėjo 0,5 mln. spaudinių fondą.

Panaikintas Metodikos skyrius. Jo vietoje įkurti trys sektoriai: Metodikos, Meno leidinių ir Periodikos. Panaikintas TBA sektorius.

Bibliotekai paskirtos patalpos Vasario 16-osios g. 10, esančios antrame aukšte. Po remonto 1991 m. pabaigoje čia įsikūrė Muzikos ir meno literatūros skyrius.


Protokolas dėl LBD steigimo

1990 m. rugsėjo 26 d.

Įsteigtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skyrius.