Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1970 metai

1970 m. kovo 1 d.

LSSR Kultūros ministro įsakymu Bibliotekoje įvesta 16 naujų etatų. Pradėjo funkcionuoti pagrindiniai sistemos skyriai: Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo, Informacijos-bibliografijos, Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros ir Muzikos.


1970 m. lapkričio 4 d.

Darbą pradėjo Bibliotekos profsąjungos grupė (pirmininkė Danutė Galinauskaitė).


1970 metai

Biblioteka tapo vietinio biudžeto išlaikoma įstaiga.