Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1964 metai

1964 metai

Miesto masinė biblioteka tapo metodiniu centru kitoms miesto bibliotekoms.