Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1962 metai

Muzikos literatūros skyriuje vedėja Ada Pontežytė ir skaitytojas (dabar - muzikologas) Viktoras Januškevičius. 1965 m.

1962 m. gruodžio 1 d.

Prie miesto masinės bibliotekos prijungta Panevėžio muzikos literatūros biblioteka.
Nuotraukoje: Muzikos literatūros skyriuje vedėja Ada Pontežytė ir skaitytojas (dabar – muzikologas) Viktoras Januškevičius. 1965 m.