Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1950 metai

1950 metai

Pradėtas klasifikuoti bibliotekos knygų fondas ir sudarinėti abėcėlinis tarnybinis katalogas bei sisteminis katalogas skaitytojams. Nemokamas privalomas egzempliorius pakeistas į mokamą.


1950 metai

Šiaulių sritinė biblioteka pradėjo teikti metodinę pagalbą Panevėžio masinėms bibliotekoms.