Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1945 metai

1945 metai

Toliau vykdytas Bibliotekos fondų naikinimas, pradėtas dar 1940 m. Per 1945–1950 metus iš fondų išimta 25 762 egz. sovietinei ideologijai nepriimtinų knygų.


1945 m. kovo 29 d.

Lietuvos SSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimu bibliotekai paskirtas nemokamas privalomas egzempliorius.