Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1943 metai

1943 m. balandžio 1 d.

Pagal patvirtintą etatų struktūrą bibliotekoje buvo vedėjo, keturių bibliotekininkų, mašininkės ir sargo etatai. Tačiau dirbo tik vedėjas – Antanas Biliūnas, trys bibliotekininkai – Elžbieta Jodinskaitė, Jadvyga Musnickienė, Gražina Moigytė-Lastauskienė ir sargė – Emilija Stepukonienė. Bibliotekoje buvo 32 495 tomai knygų.


1943 m. balandis

Įvyko paskutinis vokiečių okupacijos laikotarpiu vykdytas bibliotekos fondo „valymas“. Ideologiškai netinkamos knygos ir spaudiniai išvežti į buvusios sinagogos patalpas Respublikos ir Mačiulio (dabar Š. Mero) gatvių kampe.