Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1942 metai

Raštas dėl etatų

1942 m. balandžio 1 d.

Bibliotekai patvirtinti 7 etatai: vedėjo, vyr. bibliotekininko (2), bibliotekininko (2), mašininkės, sargo.


Draudžiamos literatūros sąrašo fragmentas

1942 metai

Bibliotekoje buvo apie 30 000 spaudinių. Gelbstint knygas nuo vokiečių okupacinės valdžios instrukcijų išimti iš fondų sovietinę ir visą rusų originalią ir verstinę literatūrą, enciklopedijos, žodynai, rusų literatūros klasika ir kitos vertingos knygos išvežtos ir paslėptos Karsakiškyje (Panevėžio r.).
Nuotraukoje:Draudžiamos literatūros sąrašo fragmentas