Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1941 metai

1941 m. vasario 17 d.

Dėl dvarininkiškos kilmės ir priklausymo šaulių organizacijai Elžbieta Jodinskaitė sovietų okupacinės valdžios atleista iš bibliotekos vedėjos pareigų, vedėja paskirta Leonora Bugytė.


1941 m. gegužė

Biblioteka turėjo 16 690 tomų knygų.


1941 metai

Dėl dvarininkiškos kilmės ir priklausymo šaulių organizacijai Elžbieta Jodinskaitė sovietų okupacinės valdžios atleista iš vadovės pareigų. Bibliotekos vedėja paskirta Leonora Bugytė.


Antanas Biliūnas

1941 metai

Biblioteka įsikūrė Birutės g. Nr. 2. Į Biblioteką sugrįžo E. Jodinskaitė. Vedėju paskirtas Antanas Biliūnas (nuotr.)


1941 metai

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui biblioteka veikė pastato Respublikos g. 14 antrame aukšte. Vokiečių kariuomenei įžengus į Panevėžį, pirmasis pastato aukštas buvo perduotas jos reikmėms. Spalio pabaigoje vokiečių okupacinei valdžiai pareikalavus perduotas ir šio pastato antrasis aukštas. Bibliotekai išnuomotos patalpos pastato Birutės g. 2 antrajame aukšte.


1941 m. birželio 27 d.

Panevėžį okupavo hitlerinė Vokietijos kariuomenė ir Bibliotekos darbas laikinai buvo nutrauktas. Bibliotekos patalpas užėmė vokiečių kariuomenė.


1941 m. liepos 11 d.

Panevėžio vietinės apsaugos štabo įsakymu į darbą vėl sugrįžo vedėja Elžbieta Jodinskaitė.


1941 m. rugpjūčio 18 d.

Bibliotekininke dirbti pradėjo žinomo tarpukario Panevėžio notaro ir visuomenės veikėjo Jono Moigio dukra Gražina Moigytė-Lastauskienė.


1941 m. spalio 1 d.

 

Vedėju paskirtas Antanas Biliūnas. Bibliotekai vadovavo iki 1944 m.

Nuotraukoje Antanas Biliūnas (1941 m. Fotogr. iš A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus)