Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1941 metai

1941 metai

Dėl dvarininkiškos kilmės ir priklausymo šaulių organizacijai Elžbieta Jodinskaitė sovietų okupacinės valdžios atleista iš vadovės pareigų. Bibliotekos vedėja paskirta Leonora Bugytė.


1941 m. birželio 27 d.

Panevėžį okupavo hitlerinė Vokietijos kariuomenė ir Bibliotekos darbas laikinai buvo nutrauktas. Bibliotekos patalpas užėmė vokiečių kariuomenė.


Antanas Biliūnas

1941 metai

Biblioteka įsikūrė Birutės g. Nr. 2. Į Biblioteką sugrįžo E. Jodinskaitė. Vedėju paskirtas Antanas Biliūnas (nuotr.)