Naujoje parodoje – tragiškosios Lietuvos kūrėjų kartos simboliai

Knygos atsuktais viršeliais sustatytos lentynose
Pradžia:2024-02-12 10:00
Pabaiga:2024-02-29 18:00
Vieta:I a. erdvės
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Nauja leidinių paroda Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje – „Pirmosios Nepriklausomos Lietuvos bendraamžiai – kūrybos žmonės”.

„Turime galvoje žmones, gimusius iki prasidedant I pasauliniam karui (1914 m.) ir vėliau, pirmą atkurtos Lietuvos dešimtmetį – maždaug iki 1922-ųjų. Jie augo laisvoje tėvynėje, beveik visi Vytauto Didžiojo universiteto auklėtiniai: būsimieji rašytojai, poetai, muzikai, dailininkai. Talentai, kuriems žadėta puikiausia ateitis, suniokoti 1940-ųjų vasarą… Likimai, neatskiriami nuo tėvynės likimo…“, – sako vyresnioji bibliotekininkė Albina Saladūnaitė.

I a. erdvėse eksponuojamoje parodoje – kelios pavardės tarsi  visos tragiškosios kūrėjų kartos simboliai: Petras Zablockas, Eugenijus ir Leonardas Matuzevičiai, Paulius Drevinis, Bronius Krivickas, Mamertas Indriliūnas, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Henrikas Nagys, Vytautas Mačernis, Vanda Zaborskaitė. Vardai, įrašyti į Lietuvos ir Europos kultūrą.

Leidinių paroda skiriama Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, paminėti.

Paroda veiks iki vasario 29 d.