Biržai – lietuvių kalbos tarmių apsupty

birzai-atidarymas

Vasario 10 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje įvyko „Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“ atidarymo renginys „Rubežius“, kvietęs sugrįžti savo kalba į namus, į savo krašto tarmę, susitikti su tais, kurie gyvena, kuria ir vykdo veiklą Lietuvos pakraščiuose.

Renginys prasidėjo iškilminga ceremonija – Biržų kultūros centro Papilio skyriaus folkloro ansambliui „Aguonėlas“ (vad. Vigilija Macienė) atliekant dainą „Par Biržų miestų“, buvo nešamos Lietuvos, Biržų rajono savivaldybės ir Viešosios bibliotekos vėliavos.

„Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savo gerai nemokėti“, tokiais kalbininko Jono Jablonskio žodžiais renginį pradėjo Viešosios bibliotekos atstovės, bibliotekininkės Indra Drevinskaitė ir Rita Venskūnienė, kalbėdamos apie bibliotekos iniciatyvą šiais metais tapti Lietuvių kalbos dienų sostine, siekiant didinti lietuvių kalbos prestižą. Pranešėjos priminė apie žymius Biržų krašto žmones – knygnešį Jurgį Bielinį ir publicistą Antaną Macijauską (2024 m. minimas jo gimimo 150-metis), kurie stipriai prisidėjo prie lietuvybės puoselėjimo. Šiais metais minimas ir lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 120-metis. Visos šios aplinkybės ir lėmė Viešosios bibliotekos, kaip istorinės atminties saugotojos, norą dalyvauti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konkurse Lietuvių kalbos dienų sostinės vardui gauti, kurį sėkmingai laimėjo.

Vienas svarbiausių renginio akcentų – bendradarbiavimo sutarties pasirašymas, kurią pasirašė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė ir Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius. Sutartimi Biržai oficialiai paskelbti 2024-ųjų metų Lietuvių kalbos dienų sostine.

Sveikindama Biržus Violeta Meilūnaitė džiaugėsi, kad tiek daug žmonių atėjo į atidarymo renginį, linkėjo gerų kalbos metų ir garbingai bei išdidžiai nešti Lietuvių kalbos dienų sostinės ženklą. Kvietė kaimynus (aut. p. renginio atlikėjus) į Viešąją biblioteką žiūrėti kaip į įkvėpėjus, mūzas, kad ir kiti užsinorėtų sužibėti, atskleisti savo tarmės ypatumus.

Kęstutis Knizikevičius taip pat dėkojo Viešosios bibliotekos kolektyvui už iniciatyvą, beveik du mėnesius truksiančius įdomius renginius, kviečiančius stiprinti lietuvių kalbą, puoselėti savo krašto tarmę.

Sveikinimo žodį tarė ir LR Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, primindamas tuos, kurie kovojo už lietuvių kalbą ir pabrėždamas, kaip svarbu ją saugoti, vengti svetimybių.

Pasveikinti biržiečių atvyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Greta Kėvelaitienė sakiusi, kad jaučia pasididžiavimą kolegomis. Palinkėjo šių renginių dalyvių gausos, geros savijautos ir po visko pasakyti, kad lietuvių kalbą biblioteka drąsiai galėtų atstovėti visoje Lietuvoje.

Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Džiugilė Misevičienė nuoširdžiai dėkojo šio projekto vadovei – Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Tomai Čepokei, bibliotekos kolektyvui už sutelktumą, džiaugėsi laimėtu projektu ir tuo, kad biblioteka biržiečiams padovanojo Lietuvių kalbos dienų sostinės vardą.

Po oficialios dalies prasidėjo tas žadėtas grįžimas į namus, nes toliau renginį tarmiškai vedė Lina Valbasaitė-Matuliauskienė iš Papilio ir Adolfas Jasinevičius iš Gaižiūnų.

Savo krašto tarmes pristatė: Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus folkloro ansamblis „Žvejytės“ (vad. Virgina Asnauskienė), Mažeikių kultūros centro folkloro ansamblis „Alksna“ (vad. Algirdas Vilkas ir Dainora Petrikienė), Rokas Kašėta, gyvenantis Krokšlio kaime (Varėnos r.), Šakių kultūros centro Griškabūdžio padalinio folkloro ansamblis „Nova“ (vad. Nijolė Černevičienė), Biržų kultūros centro Papilio skyriaus folkloro ansamblis „Aguonėlas“ (vad. Vigilija Macienė).

Pasirodymų eiliškumą lėmė lietuviškos skaičiuotės (buvo ką veikti prisimenant jas). Kiek daug juoko, džiaugsmo ir kitų pačių geriausių emocijų suteikė visi kolektyvai, atspindėję savo regionų ypatumus, tarmių gražumus, pamokė ir dainuoti, ir šokti, ir istorijos pamokų suteikė. Atrodo, gyveni savo rubežiuje ir nepagalvoji, kaip kiti gyvena su savo savitumais kitose Lietuvos vietose. Renginys puikiai tą atskleidė.

Viso renginio metu jaunikio ieškojusi Lina Valbasaitė-Matuliauskienė prisipažino, kad geriau jau jaunikis iš Vabalnininko krašto, nes su zenkioku iš kito Lietuvos pakraščio būtų sudėtinga susikalbėti.

Renginio pertraukos metu visi turėjo galimybę klausytis Aldonos Kolopailienės pasakojimo apie Jurgį Bielinį, nusifotografuoti bibliotekoje įrengtame jo atminimo kampelyje, aplankyti Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centrą bei Biržų krašto muziejų „Sėla“.

Vakaro dovana – grupės „Sadūnai“ koncertas, kurios vadovas Ramūnas Lisinskas mūsų kraštietis, kilęs iš Papilio. Jau po pirmų grupės dainų visi įsidrąsino ir šokių aikštelės nebepaliko.

Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Džiugilė Misevičienė įteikė padėkas renginio draugams už renginių sklaidą, bendradarbiavimą, puoselėjamą meilę gimtajam žodžiui, savo kraštui ir Lietuvai bei už dalyvavimą „Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“ atidarymo renginyje „Rubežius“.

„Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“ renginiai vyks iki 2024 m. kovo 23 d. Viešoji biblioteka maloniai kviečia dalyvauti. Su renginių programa galite susipažinti www.birzai.rvb.lt arba spauskite ČIA.

Organizatorius – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka
Renginio partneriai – Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų turizmo ir verslo informacijos centras
Renginio rėmėjai – UAB „Biržų duona“, UAB „Dundulis“
Renginio informaciniai rėmėjai – UAB „Biržiečių žodis“ ir UAB „Šiaurės rytai“
Projektą „Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“ finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Biržų rajono savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija