Chameleoniški Sigito Gedos veidai žymių Lietuvos fotografų akimis

Vaizdas be pavadinimo

Liepos 12 d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos I a. erdvėse atidaryta grupinė fotografijų paroda „Sigito Gedos veidai“. Ši keliaujanti ekspozicija skirta paminėti vieno iškiliausių lietuvių rašytojo Sigito Gedos 80-metį ir pristatyti skirtingus šio kūrėjo veidus. Parodą pristatė jos sumanytojas ir kuratorius Tomas Ivanauskas, šiuo metu einantis kultūros atašė pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Ukrainoje ir Sakartvele.

Parodoje galite rasti žymių Lietuvos fotografų užfiksuotus poeto Sigito Gedos veidus šeimyninėje aplinkoje, vienumoje ir su artimais draugais. Čia išvysite ir retą S. Gedos nuotrauką su avangardinio kino kriškštatėviu, poetu Jonu Meku.

Parodos atidaryme su kuratoriumi buvo kalbamasi apie poeziją, meną, susibūrimo ir menėjimo svarbą. Poetė Elvyra Pažemeckaitė perskaitė S. Gedos eilėraštį, skirtą artimam jo draugui – filosofui Arvydui Šliogeriui.

Renginio vedėja Agnė drauge su T. Ivanausku skaitė tarsi iš tylos gimusias poeto eiles, kurios atsivėrė naujomis prasmėmis, spalvomis bei garsais. Visi susirinkę klausėsi to aido, kuris ateina autentiškais vaizdiniais ir pojūčiais, skaitant poeto tekstus.

Parodos sumanytojas pasidžiaugė Dzūkų kultūros festivalio iniciatyva S. Gedą paskelbti šio renginio metų žmogumi ir į programą įtraukti daugybę meninių darbų jo kūrybai paminėti.

Tomas teigė su malonumu važiavęs į Panevėžį, kurį įvardijo kaip savo gyvenimo pusiaukelės miestą – tarp Anykščių, Pakruojo ir Vilniaus. Džiaugėsi sužinojęs, jog kartu su fotografijų paroda eksponuojami ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos archyvuose esantys Sigito Getos ranka rašyti laiškai poetams Elenai Mezginaitei ir Kazimierui Barėnui. Ekspozicijoje galima rasti ir autoriaus ranka versto Dante Alighieri epinės poemos „Dieviškoji komedija. Pragaras“ rankraštį.

Renginio dalyviai galėjo išvysti ir meninininko Arūno Kulikausko vaizdo etiudą „Sigitas Geda apie kvankt“, kuriame poetas pasakoja, kodėl kūrėjui svarbu būti truputį išprotėjusiam.

Renginio pabaigoje T. Ivanauskas pasidalino savo paties sukurtu eilėraščiu, dedikuotu Sigitui Gedai.

Fotografijos iki rugpjūčio 7 d. eksponuojamos bibliotekos I a. erdvėse.

Pauliaus Židonio nuotraukos: