Panevėžio regiono bibliotekų specialistai domėsis neformaliuoju suaugusiųjų švietimu Berlyno bibliotekose

Pankow viesoji biblioteka Berlyne

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji  biblioteka 2021 03 01–2027 12 31 vykdo Erasmus+ programos akreditacijos projektą. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kaip konsorciumo koordinatorė šiame projekte teikia paraiškas Švietimo mainų paramos fondui gauti finansavimą mobilumo vizitams į pažangias Europos viešąsias bibliotekas ir kitas suaugusiųjų švietimą vykdančias organizacijas. Mobilumo vizitų finansavimą garantuoja gauta Erasmus+  programos akreditacija. Projekto partnerės (konsorciumo narės) – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritorijoje esančios 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Projekto tikslas – Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, rengiančių ir įgyvendinančių suaugusiųjų švietimo programas, andragoginių ir vadybinių kompetencijų stiprinimas, neformalaus švietimo kokybės gerinimas.

Gegužės 8–11 d. septyniolika Panevėžio apskrities viešųjų bibliotekų specialistų lankysis Berlyno (Vokietija) viešosiose bibliotekose. Pankow viešoji biblioteka bus priimančioji šio Erasmus+ programos vizito organizacija.

Neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklas vykdančiose Berlyno bibliotekose vizito dalyviai domėsis bibliotekų ir bendruomenės bendromis iniciatyvomis, kuriant suaugusiųjų lankytojų laisvalaikiui patrauklias erdves ir veiklas; sužinos, kokias galimybes biblioteka suteikia pačiai bendruomenei dėl laisvalaikio užimtumo veiklų (pomėgių, diskusijų klubų, renginių) inicijavimo; susipažins su konkrečiomis kūrybinėmis veiklomis, įtakojančiomis bendruomeniškumą bibliotekoje ir  bibliotekos įvaizdį bei mažinančiomis socialinę atskirtį.

Panevėžio regiono bibliotekų specialistai sužinos, kaip Vokietijos kolegos suaugusiųjų švietėjai pritraukia suaugusių lankytojų tikslines grupes ir kaip jas įtraukia į neformaliojo švietimo procesą.

Ypatingas dėmesys darbo stebėjimo vizito programoje bus skiriamas tarpkultūriniam ir informaciniam imigrantų ir pabėgėlių švietimui. Būsimo darbo stebėjimo vizito programą į Berlyną vykstantys bibliotekų specialistai aptarė nuotoliniuose susitikimuose.

Darbo stebėjimo vizito laukiamas rezultatas – pritaikytos idėjos suaugusiųjų neformalaus švietimo srityje: paslaugose, projektuose, klubų veiklose, įvairių veiklų suaugusiesiems programose. Kvalifikacinės kelionės Vokietijos viešosiose bibliotekose patirtimi ir parsivežtomis idėjomis Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistai su kolegomis pasidalins nuotoliniame renginyje.

Parengė Virginija Švedienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė

Projektą finansuoja