Sukaktis: 50 Stasio Eidrigevičiaus kūrybinės veiklos metų

Vyras piešia ant sienos flomasteriu
Stasys Eidrigevičius vizito bibliotekoje metu 2022 m.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka su kūrybinės veiklos 50-mečiu sveikina vieną garsiausių šalies dailininkų Stasį Eidrigevičių.

Menininkas šią sukaktį pažymi simboliškai – darbų paroda „Reakcijos“ Varšuvos (Lenkija) Šiuolaikinio meno galerijoje.

Biblioteka didžiuojasi draugyste su S. Eidrigevičiumi. Čia skleidėsi idėjos Panevėžyje įkurti jo vardo menų centrą, saugoma asmeninė dailininko kolekcija ir rankraščių fondas, apsilankymus bibliotekoje įamžina tradicija – sienų piešiniai direktorės kabinete. 

Biblioteka saugo S. Eidrigevičiaus spaudinių kolekciją – per 450 egzempliorių. Tai plakatai, atvirukai su vadinamųjų liūdesėlių reprodukcijomis, Lietuvoje ir užsienyje išleistos jo iliustruotos knygos, reprodukcijų albumai, parodų katalogai.

250 saugojimo vienetų sudaro S. Eidrigevičiaus rankraščių fondą. Jame – ekslibrisai, asmeninio ir kūrybinio gyvenimo akimirkos, instaliacijų nuotraukos, meninės fotografijos, laiškai ir sveikinimai, kvietimai į renginius, projektiniai pasiūlymai dalyvauti parodose, atvirukai, lankstiniai, parodų katalogai, filmo „Bouzkachi“ režisieriaus Jacqueso Debso menininkui dedikuotas fotografijų sąsiuvinis-albumas.

Todėl menininko talento gerbėjams nebūtina važiuoti į Varšuvą – atraskite S. Eidrigevičių pas mus, Panevėžyje!