Dovana bibliotekai – skaitymų ir dainų kompaktinių plokštelių rinkinys

Vaizdas be pavadinimo

Džiugi žinia – bibliotekai dovanotas VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ išleistas unikalus kompaktinių plokštelių rinkinys. Jis mus pasiekė Sigučio Jačėno surengtos iniciatyvos dėka.

Pasaulinės gerumo dienos (lapkričio 13 d.) proga Sigutis Jačėnas kvietė paremti iniciatyvą  –  padovanoti Lietuvos viešosioms bibliotekoms VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ išleistus kompaktinių plokštelių rinkinius. Už surinktas paramos lėšas šios kompaktinės plokštelės padovanotos 36 bibliotekoms, viena jų – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Šį kompaktinių plokštelių rinkinį jau rasite Menų skaitykloje:

 „Valanda kai esi…“ | Onės Baliukonytės, Gražinos Cieškaitės, Aldonos Puišytės ir Dalios Saukaitytės lyriką skaito Rūta Staliliūnaitė, fortepijonu skambina kompozitorius Julius Andrejevas

„Metų“ metai“ | Kristijono Donelaičio poemą „Metai“, pasakėčias ir eilėraščius skaito Klaipėdos aktoriai Jūratė Jankauskaitė, Virginija Kochanskytė, Nijolė Narijauskaitė, Nijolė Sabulytė, Julija Sakalaitė, Sigutis Jačėnas, Linas Lukošius, Darius Meškauskas, Vytautas Paukštė, Aleksandras Šimanskis, Liudas Vyšniauskas. Dainuoja Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis „Aušrinė“, vad. Ramunė Pečiukonytė

„Viešpats mano – laikas…“ | Marinos Cvetajevos lyriką skaito Dalia Rasa Jankauskaitė, fortepijonu skambina prof. Birutė Vainiūnaitė

„Moon Moods“ | Debiutinis Julijos Jačėnaitės autorinių dainų albumas

„Virš viso pasaulio…“ | Liudviko Ježio Kerno „Ferdinandas Nuostabusis“, Antuano de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“, Natanielio Niumano „Kamilės ir Domo kosminiai nuotykiai“, Hanso Kristiano Anderseno pasakos. Skaito ir dainuoja Sigutis Jačėnas

Dėkojame Sigučiui Jačėnui už dovaną.

Šiuos ir daug kitų muzikos įrašų rasite bibliotekos Menų skaityklos fonotekoje, joje – virš 13 tūkst. įvairių stilių, žanrų garso įrašų: vinilinių plokštelių, garso kasečių, kompaktinių diskų. Jų galite klausytis skaitykloje arba skolintis į namus.