VU Komunikacijos fakultetas planuoja papildomas Bibliotekininkystės studijas

Ranka ima knygą iš pilnos knygų lentynos

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete jau 2023 m. planuojama vykdyti priėmimą į papildomąsias Bibliotekininkystės studijas. Pastebėjus bibliotekininkystės specialistų poreikį, fakultete nuspręsta vykdyti papildomąsias studijas, kurios galėtų veikti kaip persikvalifikavimo programa ar pasirinkimas norintiems pagilinti žinias komunikacijos ir informacijos krypties studijose.

Bibliotekose trūksta kvalifikuotų darbuotojų

Vilniaus universiteto atstovai vieningai teigia, kad bibliotekininkystės specialistų trūkumas darbo rinkoje yra akivaizdžiai jaučiamas, todėl tikisi, kad papildomosios Bibliotekininkystės studijos padės specialistų stygiaus problemą išspręsti bent dalinai. „Komunikacijos fakultete mes atidžiai klausomės socialinių partnerių išsakomus pageidavimus ir stebime iš darbo rinkos ateinančius signalus apie konkrečių specializacijų ir specialybių asmenų poreikį.  Viena iš tokių sričių būtų bibliotekininkystė, archyvistika bei muzeologija. Fakultete mes turėjome atitinkamas programas, kurios dėl nuo mūsų nepriklausančių išorinių priežasčių buvo nebevykdomos, tačiau poreikis tokias specializacijas turinčių žmonių neišnyko. Todėl atėjo metas bent iš dalies patenkinti poreikį pasiūlant naują papildomųjų studijų programą, kuri kaip tik ir ugdytų įgūdžius ir gebėjimus, susijusius su bibliotekų, archyvų ir muziejų sektoriumi“, – pasakoja VU KF Studijų reikalų prodekanas doc. dr. Martynas Petrikas.

Apie jaučiamą bibliotekininkystės specialistų trūkumą kalba ir VU bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė: „Diplomuotų bibliotekininkystės ir informacijos mokslų specialistų trūkumas bibliotekose jaučiamas jau kuris laikas. Tai liudija ir darbuotojų atrankos: paskelbus atranką, dažniausiai nesulaukiame nė vieno kandidato (-ės), turinčio (-čios) bibliotekininkystės ir informacijos mokslų srities kvalifikaciją, nes jų darbo rinkoje tiesiog nėra. Ką tai reiškia bibliotekoms? Tai reiškia, kad bibliotekos pačios turi pasiruošti atitinkamos kvalifikacijos specialistus, ir joms tai yra didžiulis iššūkis.“ Irena Krivienė sako, kad mokymasis darbo vietoje suteikia praktinių žinių apie konkrečių funkcijų atlikimą bibliotekoje, tačiau studijuojant Bibliotekininkystę, įgyjamos svarbios ir reikalingos teorinės žinios plačiąja prasme, kurios labai praverčia darbo vietoje.

VU Komunikacijos fakulteto informacija