2023-iųjų metų Panevėžio jubiliejinių datų kalendorius

Vaizdas be pavadinimo

Kiekvienais metais Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kviečia kultūros, švietimo įstaigas ir visuomenę pasidomėti, kokias sukaktis minėsime kitais metais Panevėžyje. Bibliotekos portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ jau skelbiamas 2023 m. Panevėžio jubiliejinių datų kalendorius.

Panevėžys – Aukštaitijos sostinė – 2023-iuosius pasitinka su žinia, kad ateinančius metus LR Seimas paskelbė Aukštaitijos metais. 2023 m. sukanka 700 metų nuo Aukštaitijos žemės vardo pagarsinimo Lietuvos valdovo Gedimino ir Didžiojo kunigaikščio tarybos su Livonijos ordinu sudarytoje taikos ir prekybos sutartyje.

Mūsų regionas pasižymi tradicinių papročių, tarmių, tradicinės architektūros, gyvensenos įvairove. Aukštaitijos metų minėjimas bus gera proga prisiminti bei puoselėti mūsų istorinį etnokultūrinį paveldą. Aukštaitijos metų paminėjimo renginiai neaplenks ir Panevėžio krašto.

Jubiliejinių datų kalendorius supažindina su žymiais žmonėmis, glaudžiai susijusiais su Panevėžio miestu ar rajonu, čia gimusiais, besimokiusiais, dirbusiais, kūrusiais.

LR Seimas 2023 metus paskelbė Steigiamojo Seimo narės, visuomenės veikėjos Felicijos Bortkevičienės (1873–1945) metais už mūsų kraštietės ypatingą vaidmenį kuriantis nepriklausomai Lietuvos valstybei, jos nuopelnus kovojant už lygias moterų teises. Bus minimos F. Bortkevičienės 150-osios gimimo metinės.

Ateinančiais metais taip pat paminėsime Panevėžio dramos teatro aktorės Eugenijos Šulgaitės-Karkienės (1923–2014) 100-ąsias, kompozitoriaus ir pedagogo Antano Belazaro (1913–1976) 110-ąsias, vertėjo Dominyko Urbo (1908–1966) 115-ąsias, dailininko Kazimiero Žoromskio (1913–2004) 110-ąsias, garsiojo skulptoriaus Bernardo Bučo (1903–1979) 120-ąsias gimimo metines ir daugybės kitų žymių asmenybių sukaktis.

Panevėžio jubiliejinių datų kalendoriuje taip pat rasite didesnių įmonių, organizacijų, švietimo įstaigų, Panevėžyje leistų ar leidžiamų periodinių leidinių, svarbesnių istorinių įvykių sukaktis.

Kitąmet sueina 65 metai, kai Panevėžyje įkurta „Lietkabelio“ gamykla. Prieš 90 metų Panevėžyje įsteigta akcinė bendrovė „Lietuvos muilas“. 1976 m. fabrikas pavadintas Panevėžio muilo fabriku. 100-mečio sukaktį švęs Respublikinė Panevėžio ligoninė. 100 metų, kai Panevėžyje pradėjo veikti miesto savivaldybės rūpesčiu ir lėšomis pastatyta Panevėžio viešoji elektrinė. Dabar šiame pastate įsikūręs V. Variakojo sporto kompleksas. 55-eri, kai atidarytas Panevėžio dramos teatro pastatas Laisvės aikštėje.

Domėkitės!