Skaitykite „Panevėžio tiesą“ virtualiai, dovanokite ankstyviausių numerių

Senas laikraščio „Panevėžio tiesa“ numeris

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka visuomenei daro prieinamesnį dar vieną miesto istorijos liudininką – 1941–1990 metais leistą laikraštį „Panevėžio tiesa“.

„Panevėžio tiesa“ – savaitraščio „Panevėžio balsas“ pradininkas, sovietinės propagandos ir tuometinių realijų, šalies kelionės į nepriklausomybę veidrodis, tuo metu svarbiausias miesto ir apskrities periodinis leidinys. Čia buvo nušviečiami Lietuvos ir pasaulio įvykiai, miesto politinis, ekonominis ir kultūrinis gyvenimas, problemos.  

„Tai svarbiausia mūsų turima šio laikotarpio periodinės spaudos kolekcija. Žmonės ją jau gali pasklaidyti ne tik bibliotekos Kraštotyros skaitykloje, bet ir virtualiai – bibliotekos nuolat pildomame Panevėžio krašto istorijos portale. Į pabaigą eina didžiulis, ne vienus metus trukęs darbas. Šiuo metu portale skelbiame 1944–1960 metų laikraščio egzempliorius. Visus turimus numerius tikimės suskaitmeninti iki 2023-iųjų pabaigos“, – sako Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė.

Kadangi nei redakcija, nei biblioteka neturi visų išleistų laikraščio komplektų, tikimės visuomenės pagalbos.

„Prašome skaitytojų padovanoti savo turimų „Panevėžio tiesos“ numerių, kad bibliotekoje būtų saugoma istorinė ir kuo pilnesnė šio svarbaus periodinio leidinio kolekcija. Mums labiausiai trūksta ankstyviausių numerių – išėjusių iki maždaug 1960 metų. Jei norite ir galite bibliotekai padėti, prašome į mūsų skyrių kreiptis tel. (8~45) 58 25 40, el. paštu greta.kevelaitiene@pavb.lt, – kviečia G. Kėvelaitienė.  


G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus tikslas – rinkti, sisteminti, dokumentuoti, skaitmeninti, tyrinėti ir viešinti publikuotus bei rankraštinius krašto kultūros paveldo fondus, informaciją apie Panevėžio kraštą ir kraštiečius, kolekcijas. Skyrius rūpinasi dovanojamų asmeninių bibliotekų, rankraščių ar iki 1945 m. išleistų knygų apsauga, konservavimu ir restauravimu.

Šiuo metu čia saugoma apie 50 000 knygų, 20 000 rankraštinių dokumentų. Tai didžiausias kultūros paveldo fondas regiono bibliotekose.

Kviečiame domėtis bibliotekos sukaupta mūsų krašto istorija. Įdomiausi faktai, reikšmingiausi žmonės, objektai bei kt. – ir portale Panevėžio kraštas.