Ieškome Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vadovo

Vaizdas be pavadinimo

Gyvavimo šimtmetį mininti, plačią Panevėžio regiono bibliotekų bendradarbiavimo ir metodinę veiklą vykdanti biblioteka ieško Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vadovo. Tapęs mūsų komandos dalimi organizuosi kokybišką skyriaus darbą Panevėžio regiono bibliotekų inovacijų, kvalifikacijos tobulinimo, mokymosi visą gyvenimą, kultūrinės edukacijos srityse. Vykdysi bibliotekos paslaugų ir produktų plėtrą rengiant ir įgyvendinant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius kvalifikacijos kėlimo, bibliotekų veiklos inovacijų projektus.

Kviečiame prisijungti prie komandos:

  • jei  domiesi pažanga bibliotekose, mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
  • jei turi idėjų, kaip tobulinti bibliotekų paslaugas, organizuoti bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
  • jei sugebi rengti projektus, organizuoti komandos darbą ir pasiekti reikiamą tikslą;
  • jei patinka dirbti dinamiškoje aplinkoje, mėgautis savo atliekamu darbu.

Jūsų dokumentų (vadovavimo patirtį, profesinę darbo patirtį pagrindžiančių dokumentų, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijų) laukiame iki 2022 m. rugpjūčio 10 d. per valstybės tarnybos portalą.

Svarbu: darbo sutartis neterminuota, 40 val. per savaitę. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 9 iki 9,5.

Daugiau informacijos suteiks Santa Seibutienė, el. p. administratore@pavb.lt tel. 8 45 46 55 51.