„Poezijos pavasario“ renginiai Panevėžio regiono bibliotekose

Bėgant paskutinėms pavasario dienoms, kviečiame skaitytojus susipažinti su Panevėžio regiono bibliotekose organizuotais „Poezijos pavasario“ renginiais. Panevėžio regiono bibliotekos kvietė visuomenę pasiklausyti lyrikos, susipažinti su poetais, menininkais, literatūros premijų laureatais bei pasidžiaugti „Poezijos pavasario“ renginio gilia prasme.

„Poezijos pavasario paukštei atskridus“

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka savo ištikimiausius gerbėjus ir skaitytojus pakvietė į 38-uosius „Poezijos pavasario“ skaitymus. Saulės apšviestoje renginių salėje zarasiškiai susirinko pasiklausyti svečių – poetų, daugelio literatūros premijų laureatų Rimvydo Stankevičiaus ir Aivaro Veiknio ir aktoriaus, dainų tekstų autoriaus ir atlikėjo Mindaugo Ancevičiaus. Menininkai atvyko nešini dovana. Rašytojų sąjungos fondas išleido almanachą „Poezijos pavasaris 2022“, kurį sudarė A. Veiknys. Pasak R. Stankevičiaus, tai daug jėgų ir laiko reikalaujantis darbas – paskambinti šimtui poetų, iš jų surinkti eilėraščius. Kartais dar ir nepavyksta iš pirmo karto taip greitai juos gauti, bet rinktinė verta dėmesio

Šiais metais „Poezijos pavasario“ renginiai pirmąsyk vyksta be žymaus Lietuvos poeto Algimanto Baltakio. Rimvydas Stankevičius, norėdamas pagerbti anapilin išėjusio poeto atminimą bei padėkoti į renginį atvykusiems zarasiškiams, poezijos skaitymus pradėjo A. Baltakio eilėraščiu „Zarasų rasa“.

R. Stankevičius dar gerai žinomas kaip prozininkas, eseistas, dainų tekstų autorius. Pagal jo inscenizaciją Nacionaliniame dramos teatre pastatytas Sauliaus Mykolaičio režisuotas spektaklis „Stop mašina“. R. Stankevičius parašė tekstus daugiau nei 20 roko dainų. 2002 m. drauge su kompozitoriumi Roku Radzevičiumi sukūrė roko operą „Jūratė ir Kastytis“. Poetas yra sukūręs jau devynis eilėraščių rinkinius. Paskutinioji jo knyga „Kiaurai kūnus“ (2020), pagal poetą, yra geriausia lig šiol parašyta jo poezijos knyga. Viename iš straipsnių publikuotų internete, autorius pavadina save „išsipildžiusiu poetu“. Kaip teigia poezijos skaitovas, rinkinį įkvėpė pokalbis su rašytoju Donaldu Kajoku, tvirtinusiu, kad poezija yra tai, ką kažkur kažkada jau esi girdėjęs, bet ne iš žmogaus. Savo eilėraščiuose R. Stankevičius ir siekia užfiksuoti tai, ką kalba išorinis pasaulis ir anapusybė. Poetas skaitė savo eilėraščius iš įvairių savo kūrybos ciklų.

Poetas Aivaras Veiknys atvyko su nauja, ketvirtąja poezijos knyga „Mamuto medžioklė“. Galima teigti, tai kertinė A. Veiknio poezijos knyga, kurioje daug dėmesio skiriama ne tik formai, eilutės skambesiui, ritmui, bet ir eilėraščio pasakojimui, jo istorijai. Pasak autoriaus: „Medžioklė truko septynerius metus – žingsnis po žingsnio, eilėraštis po eilėraščio sekiau mamutų bandos pėdsakais, svajodamas sumedžioti vieną jų. Gal net patį stipriausią – vedlį, vadą. Jeigu tektų atsakyti, ar medžioklė pavyko, tik gūžtelčiau pečiais. Nes šioje knygoje medžiotojas ir jo medžiojamas mamutas – vienas ir tas pats veikėjas, tiksliau, metafora, laiko kilpomis šuoliuojanti iš čia į ten, iš ten į čia… Sumedžiok, ir būsi sumedžiotas. Nužudyk, ir mirsi… Iš čia ir visas dramatizmas. Iš čia ir visa poezija.“. Didžiausią įspūdį klausytojams paliko poeto mintinai skaitomos eilės.

Poezijos vakarą papuošė bardo Mindaugo Ancevičiaus atliekamos dainos. Poetas Rimvydas Stankevičius pasidžiaugė, kad pernai tarptautinio festivalio „Poezijos pavasario“ metu, už aktorinį poezijos skaitymą ir sklaidą, M. Ancevičius buvo apdovanotas Laimono Noreikos vardo prizu. Šventinio renginio metu, atlikėjo lūpose skambėjo Lietuvos poetų tekstais parašytos ir savo kūrybos dainos.

Vakarą, pražydusį posmais, vainikavo Zarasų krašto literatai. „Virš tylos“ klubo pirmininkas Vasilijus Trusovas džiaugėsi galėdamas kartu su vietiniais literatais prisiglausti prie didžiųjų profesionalių poetų ir padovanoti bibliotekos skaitytojams po posmą savo kūrybos. Eilėraščius skaitė Vilė Sinkuvienė, Onutė Kačkienė, Olga Černova, Jūratė Mardosienė, Irena Navickienė, Lidija Maldauskienė, Vita Paškauskaitė,  Petras Valčeckas. Atsisveikinome su širdį paliečiančia daina. M. Ancevičius atliko populiarią lietuvišką dainą „Baltas paukštis“, kurios muziką ir žodžius sukūrė Vytautas Kernagis. Dainavo visa publika, šiurpas ėjo pagaugais.

Parengė Inesa Dumbravienė
Zarasų viešosios bibliotekos atstovė ryšiams su visuomene

Charizmatiškas duetas Molėtų „Poezijos pavasaryje“

jau antrus metus iš eilės Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ paukštė neaplenkia Molėtų krašto. Pernai metais čia ji sugrįžo su Tarptautinės rašytojų rezidencijų programos „Parašyta Molėtų krašte“ dalyviu, poetu Vladu Braziūnu ir saksofonininku Petru Vyšniausku. O šiemet „Poezijos pavasarį“ į Molėtus atvežė kitas duetas – poetas Vainius Bakas ir bardas Vygantas Kazlauskas.

Poezijos šventė prasidėjo Alantoje. Su svečiais susitiko ne tik miestelio gyventojai, bet ir Alantos gimnazijos auklėtiniai. Į mokslus ir gyvenimą pasinėrusiems paaugliams šis nekasdienis poetinis susitikimas išties patiko – svečiai sulaukė ne tik šiltų ovacijų, bet ir įvairių klausimų, prašymų pasidalinti patirtimi ir atsiminimas apie pirmuosius kūrybinius bandymus.

Po šilto sutikimo Alantoje V. Bakas ir V. Kazlauskas nekantravo susitikti ir su molėtiškiais. „Poezijos pavasario“ šventės labai laukė ir gausiai į renginį susirinkę Molėtų skaitytojai. Kaip prisipažino poetas V. Bakas, į Molėtus jam visada labai gera sugrįžti, nes čia jaučiasi beveik kaip namuose. Skaitymus poetas pradėjo vienu iš savo tekstų, skirtų Ukrainai. Kiekvieną dieną nuo pat karo Ukrainoje pradžios poetas socialiniame tinkle Facebook dalinasi vis nauju savo eilėraščiu, kuriame apmąsto ir išjaučia tai, kas vyksta kare bei jį išgyvenančių žmonių mintyse ir širdyse.

Ritmiška ir skambi V. Bako poezija prieš keletą metų patraukė bardo Vyganto Kazlausko dėmesį – jis sukūrė muzika keliems iš poeto eilėraščių. Tai ir lėmė užsimezgusią šių dviejų kūrėjų pažintį bei kūrybinio dueto pradžią. Charizmatiškas, turintis puikų humoro jausmą, nuoširdus V. Kazlauskas susitikimo metu atliko ne tik pagal V. Bako eiles sukurtas dainas, bet ir prancūzišką šansoną.

Kaip ir alantiškiai, molėtiškiai skaitytojai domėjosi kūrėjais, mezgė diskusijas ir uždavinėjo rūpimus klausimus. Dėkojame svečiams ir renginio dalyviams už kartu sukurtą poezijos šventę Molėtuose!

Molėtų viešosios bibliotekos informacija
Nuotraukos Algimanto Pečiukaičio ir Austėjos Jasaitienės

„Poezijos pavasaris“ – Pasvalio bibliotekoje

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ (jau 58-asis) atkeliavo ir į Pasvalį! Penktadienio popietę su poetais, atvykusiais net iš kelių šalių, susitikome jaukioje bibliotekos mansardoje.

Muzikinę įžangą akordeonu dovanojo Nedas Stankevičius (mokytoja Elona Rodžienė). Už dalinimąsi poetiniu žodžiu dėkojo meras Gintautas Gegužinskas ir vicemeras Stanislovas Kiudis.

Poetinę popietę vedė poetė, kilusi iš Medinių kaimo, Elvyra Pažemeckaitė, vėliau ir pati perskaičiusi savo eilėraštį pasvaliečių tarme.

Taip pat tarmiškai skaitė bibliotekos bičiulis, daugybės knygų autorius ir premijų laureatas pasvalietis Vladas Braziūnas. Vėl naujai išgirdome jo eiles, skirtas Pasvaliui, jo žemei, bedugnėms ir upėms…

Savąją, dzūkų, šnektą eilėmis vaizdavo Birutė Jonuškaitė-Augustinienė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė. Ji geriausiai žinoma kaip prozininkė, tačiau pripažino kartais „nusidedanti“ ir parašanti eilių.

Nuskambėjo Natalijos Trokhym eilės gimtąja ukrainiečių kalba ir Birutės bei Vlado vertimai į lietuvių kalbą. Natalija atvyko iš Lvivo, apsistojo Vilniuje, ir, tragiškų įvykių metu, prisijungė prie festivalio. Ji nuoširdžiai dėkojo Lietuvos poetams, ją išgirdusiems, ir vertusiems jos eiles.

Išgirdome latvių poeto Pēterio Dragunio eiles gimtąja kalba ir taip pat Vlado vertimus. Svečias, beje, yra ir grupės „Zāle“ vokalistas bei dainų autorius! Jis netikėtai „prakalbino“ bibliotekos gitarą, atlikdamas karinę latvių liaudies dainą.

Skaitymus tęsė Vidas Morkūnas, poetas, prozininkas ir vertėjas, kilęs iš Naujosios Akmenės. Jis atskleidė, kad vienai jo novelių („Mirtis“) inspiraciją suteikė apsilankymas Joniškėlio dvaro kumetyne.

Skaitymuose dalyvavęs poetas, redaktorius ir žurnalistas Valdas Daškevičius (kurio raštai versti net į vietnamiečių kalbą!) skaitė ir iš knygos „Visas likęs laikas“, kuri šįmet apdovanota Salomėjos Nėries premija!

Pasvalyje šiandien lankęsis poetas, publicistas ir leidėjas Vytautas Kaziela – net dvylikos poezijos knygų autorius! Su Poezijos pavasariu jis – jau daugiau nei ketvirtis amžiaus. Tiesa, Pasvalyje skaitė pirmąsyk. Žinojo Pasvalį kaip alaus ir Braziūno kraštą – dainų ir tarmės. O pats daugiausia rašo apie meilę. Prieš dvidešimt penkerius metus – didelę, o dabar, kaip pats sakė, tik labai didelę.

Bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė dėkojo svečiams, įteikė visiems kvapnias pavasarines puokštes bei simboliškas atminimo dovanas ir išlydėjome poetus į Medinius, skaityti Vileišių gimtinėje! Lietuvos rašytojų vadovė B. Jonuškaitė džiugiai nustebo, kad poezija net vidury dienos sutraukė pilną salę klausytojų. Pasvalys – išties poezijos miestas!

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos informacija