Įvyko Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis

tarybos-posedis

Š. m. gegužės 4 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos nariai bei kiti bibliotekų specialistai.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė posėdžio nariams pristatė gyventojų medijų ir informacinio raštingumo (MIR) kompetencijų ugdymo numatytą veiklų įgyvendinimą bibliotekose. Pristatyta modelio kūrimo eiga: atlikta užsienio praktikų analizė ir viešųjų bibliotekų apklausa, įvykdytos viešosios konsultacijos-diskusijos, parengtas pirminis MIR gebėjimų ugdymo viešosiose bibliotekose modelio pasiūlymas, parengtos rekomendacijos medijų edukacijos programos įgyvendinimui. Detalizuotas MIR priemonės mokymo turinys ir metodika, kuri orientuota į vartotojus nuo 30 metų. Pažymėta, kad šalies viešosiose bibliotekose susikurs regioninių MIR konsultantų tinklas, kuris yra išbandytas ir pasiteisinęs metodas.

PAVB Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninio skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė supažindino su UNESCO Pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės organizavimu Lietuvos viešosiose bibliotekose. Pristatyta, kad Pasaulinė MIR savaitė bus organizuojama š. m. spalio 23–30 d. Šios savaitės tema: Medijų ir informacinio raštingumo reikšmė pilietiškumo ugdymui. Pagrindinius organizacinius darbus pasidalintų AVBA, o įgyvendinant veiklas bibliotekose įsijungtų SVB, LNB ir LBD.

PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadovė Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė kalbėjo apie projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ sutarčių su Panevėžio regiono savivaldybių viešosiomis bibliotekomis vykdymą. Projekto vadovė pristatė, kad tolimesniam projekto žaidimo kūrimui nuspręsta bendradarbiauti su Norvegijos žaidimų kūrimo studija „Black book“. Akcentuota darbinio vizito, susitikimo su naujais partneriais Norvegijoje geroji patirtis. Pristatytas interaktyvus žaidimas, jo personažai, dizainas, koncepcija, knygų integravimas į žaidimą.

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė pristatė projekto „Europa skaito ir kuria. Pirmoji Europos skaitmeninė knygų anonsų ir suaugusiųjų kūrybinių išraiškų biblioteka” (EU-READ&ART) veiklas. Bibliotekos direktorė kvietė prisijungti visas Panevėžio regiono SVB prie įgyvendinamo projekto. Pristatyta projekto idėja suaugusiems, besimokantiems asmenims nuo 50 metų, ugdyti informacinį raštingumą, kultūrinius ir skaitmeninius įgūdžius.

Po posėdyje pristatytų pranešimų vyko diskusijos, kurių metu buvo aptarti PAVB vykdomų projektų regione įgyvendinimas, Panevėžio regiono bibliotekų specialistų darbo grupių veikla, TBA paslaugos plėtra bei literatūra ukrainiečių kalba ir darbas su ukrainiečiais bibliotekose.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus informacija