Ieškome Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vadovo

Dvi rankos siekia sudėti dvi dėlionės detales

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ieško Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vadovo. Pareigybės paskirtis – organizuoti bibliotekos metodinę veiklą regiono bibliotekoms. Organizuoti bibliotekos ir regiono bibliotekų bendradarbiavimo veiklas inovacijų, kvalifikacijos tobulinimo, mokymosi visą gyvenimą, kultūrinės edukacijos ir kitais klausimais. Organizuoti bibliotekų paslaugų ir produktų plėtrą rengiant ir įgyvendinant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius kvalifikacijos kėlimo, bibliotekų veiklos inovacijų projektus.

Dokumentai (vadovavimo patirtį, profesinę darbo patirtį pagrindžiantys dokumentai, išsilavinimą patvirtinančios dokumentų kopijos) teikiami per valstybės tarnybos portalą iki 2022 m. balandžio 12 d.

Darbo sutartis neterminuota, 40-ies val. darbo savaitė, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 9 iki 9,5.

Kontaktinis asmuo įstaigoje Santa Seibutienė, el. p. administratore@pavb.lt, tel. 8 45 46 5551.