Paskutiniame metų „Literatūriniame žadintuve“ – apie dvi iškilias asmenybes ir dosnūs šventiniai sveikinimai

Vincas Kudirka, portretas

Paskutinė šių metų „Literatūrinio žadintuvo“ laida skiriama dviems kūrėjams – Gabrielei Petkevičaitei-Bitei, kurios 160-uosius gimimo metus minėjo Lietuva, ir Vincui Kudirkai – į pasaulį jis atėjo 1858 m. gruodžio 31 d.

Šios dvi iškilios asmenybės, pasak laidos kūrėjų, ėjo greta. Pirmiausia, G. Petkevičaitei-Bitei didelį poveikį darė V. Kudirkos redaguojamas laikraštis „Varpas“. Įkvėpta Bitė pradėjo rašyti į „Varpą“, kai rašančių tuo metu buvo nedaug. Pokalbyje išgirsite apie sukrečiančią Bitės kelionę atsisveikinti su mirties patale gulinčiu V. Kudirka. Ištrauką iš Bitės atsiminimų apie jos santykį su V. Kudirka ir apie laikmetį, pasak laidos kūrėjų, turintį sąsajų su šiais laikais. Įdomu tai, kad Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka turi laimę savo fonduose saugoti autentiškus tikrus V. Kudirkos redaguotus „Varpus“.

Šią laidą lydi ypatingi, įkvėpti laidos kūrėjų – Albinos, Onutės, Audronės, Žilvino – Kalėdiniai ir metų virsmo sveikinimai, „Literatūrinio žadintuvo“ gyvavimo metų apibendrinimai ir padėkos visiems žiūrovams ir pagalbininkams.

Dažnai šiuolaikiniai literatūriniai pokalbiai akcentuoja šviežiausias tendencijas knygų pasaulyje, pristato naujai sužibusius autorius ir jų kūrinius. Literatūros naujienų srautas toks gausus ir spalvingas, kad jo kontekste neretai nublanksta mūsų rašytinio lobyno grynuoliai. Bibliotekos inicijuojamas virtualių literatūrinių pokalbių ciklas tarsi žadintuvas pabudins skaitytoją,  paskatins jį atsigręžti, prisiminti ar iš naujo atrasti autorius, be kurių sunku įsivaizduoti lietuvių literatūros pasaulį.

Visus „Literatūrinio žadintuvo“ įrašus galite stebėti bibliotekos „YouTube“ kanale.