Apie bendradarbiavimą su Karlovy Varų regionine biblioteka – Čekijos bibliotekininkų leidinyje

Bibliotekos

Čekijos bibliotekininkų elektroniniame leidinyje „Bulletin SKIP“ publikuotas Karlovy Varų regioninės bibliotekos projektų vadovės Michaelos Kožíškovos ir PAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorės Virginijos Švedienės straipsnis apie Čekijos Karlovy Varų regioninės bibliotekos ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendradarbiavimą. 

Straipsnyje rašoma apie bibliotekų bendradarbiavimo pradžią – 2017 m. vykusį PAVB darbuotojų Virginijos Švedienės ir Tomos Apynytės-Kirslienės vizitą Karlovy Varų regioninėje bibliotekoje ir šios bibliotekos filiale, po vizito inicijuotą bendradarbiavimo sutarties pasirašymą, Karlovy Varų bibliotekos projektų vadovės Michaelos Kožíškovos dalyvavimą tarptautiniame simpoziume, kurį 2018 m. surengė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Čekijos bibliotekininkai supažindinami su Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos paslaugomis ir veiklomis įvairioms lankytojų grupėms (Pojūčių erdve, Zen Zona, skaitmeninio raštingumo mokymais gyventojams, kultūriniais renginiais plačiajai visuomenei), straipsnyje minimos svarbios bibliotekos veiklos kultūros paveldo skaitmeninimo srityje, tęstiniai kultūriniai projektai, bibliotekos darbuotojų sukurti interaktyvūs žaidimai ir edukacijos, skatinantys domėtis ir daugiau sužinoti apie Panevėžio kraštą, jo iškilias asmenybes ir reikšmingus istorinius objektus bei įvykius.

Straipsnyje rašoma ir apie bibliotekos veiklas pandemijos metu – nuotolinius klubų užsiėmimus, renginių transliacijas YouTube kanale, virtualias parodas.

Akcentuojama, jog Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su kitomis Lietuvos viešosiomis bibliotekomis yra įsijungusi į saugios aplinkos autizmo spektro bei kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems lankytojams kūrimą.

Parengė Virginija Švedienė