Po vizito Ispanijos bibliotekose – naujos idėjos ir tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos

Ispanijos Aragono regiono viešosios bibliotekos – puiki vieta įvairaus amžiaus miestiečiams leisti savo laisvalaikį. Jos lanksčios ne tik dėl savo siūlomų paslaugų ir veiklų, bet ir tiesiogine šio žodžio prasme: mobilūs baldai ir lentynos leidžia per trumpą laiką transformuoti gana uždaras patalpas į erdves renginiams ar į patogią vietą klubų susitikimams. Bibliotekos nuosekliai vykdo savo pagrindinę misiją – kūrybiškai skatina skaitymą bei stengiasi pritraukti kuo įvairesnes lankytojų grupes, ypatingą dėmesį skirdamos socialiai jautrioms visuomenės grupėms, tokioms kaip neįgalieji. Glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas Aragono regiono viešosioms bibliotekoms sėkmingai padeda tapti bendruomenių telkimo centrais.

Vizito programoje – plati bibliotekų įvairovė

Erasmus+ programos projekto „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 3“, finansuojamo Švietimo mainų paramos fondo, vizito Ispanijos Aragono regione metu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistės aplankė Saragosos viešąją biblioteką, kuri yra didžiausia Aragono regione, o taip pat Cubit jaunimo biblioteką, įrengtą buvusiame cukraus fabrike, nedidelę, tačiau daug įdomių veiklų su bendruomenėmis vykdančią La Puebla de Alfindén biblioteką ir unikalią Aljaferijos rūmuose įsikūrusią biblioteką, kurios fonduose seniausi dokumentai siekia net XI amžių. Darbo stebėjimo vizitas Aragono regione buvo labai palankus ir geografiniu atžvilgiu – šalia visų paminėtų bibliotekų, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos atstovės susitiko ir su Hueskos miesto viešosios bibliotekos, kuri yra Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos partnerė NAPLE Sister Libraries programoje,  darbuotojais.

Saragosos viešoji biblioteka 2020 m. minėjo savo įkūrimo šimtmetį. Dabartinėje savo būstinėje ši biblioteka lankytojams duris atvėrė 1990 m. Kaip ir daugelis viešųjų bibliotekų, Saragosos biblioteka siekia nuolat prisitaikyti prie visuomenėje vykstančių socialinių procesų, o savo veiklos tiksluose numato, jog svarbiausias jos vaidmuo – visiems piliečiams užtikrinti nemokamą prieigą prie informacijos, teikti paramą švietimui, palengvinti visuotinį informacinių technologijų naudojimą. Biblioteka siekia būti patrauklia kultūros ir laisvalaikio susitikimo vieta bendruomenei.

Vizito dalyvių įspūdžiai

Pasak Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorės Jurgitos Bugailiškienės, vizitas leido susipažinti su viešųjų bibliotekų tinklo struktūra Ispanijoje, Aragono regione, pajusti skirtumus ir panašumus tarp Lietuvos ir Ispanijos viešųjų bibliotekų teikiamų paslaugų.  Bibliotekos vadovę labiausiai įkvėpė bibliotekų vykdomos tarpinstitucinio, tarpsektorinio bendradarbiavimo iniciatyvos teikiant paslaugas socialinės atskirties grupėms, moksleiviams, studentams.

Darbo stebėjimo vizito dalyvei Monikai paliko įspūdį puiki savanorių iniciatyva – „Mūsų skaitymai leidžia šaknis“, kai viešosiose erdvėse garsiai skaitomos knygos, renkami taškai ir tam tikras jų skaičius virsta medžiu, kurį sodina savivaldybė. Galiausiai bendruomenės dėka planuojama įkurti poetų parkelį. Kitas Moniką sudominęs tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdys – sukurtas knygų paėmimo ir grąžinimo tinklas, siekiant kuo paprastesnės prieigos vartotojui. Knygų stotelės įsikūrusios įvairiose įstaigose (senelių, vaikų namuose, poliklinikose, prekybos centruose), kurios yra lengvai prieinamos vartotojams.

Vizito dalyvę Gitaną sudomino Aragono regiono bibliotekų veiklos, lengvinančios socialiai jautrių visuomenės grupių prieinamumą prie įvairių bibliotekos paslaugų. Gitanai įsiminė, jog lankytose bibliotekose mokymai vyksta senelių namų, kitų socialinių įstaigų personalui. Šie darbuotojai vėliau pritaiko mokymų metu įgytus įgūdžius apmokydami savo globotinius. Gitanos teigimu, yra puiku, kad Aregono bibliotekų konferencijų salėse bei kitose erdvėse, kuriose vyksta renginiai, patalpos yra pritaikytos sutrikusios klausos asmenims. Paminėtinas ir sėkmingas Saragosos viešosios bibliotekos bendradarbiavimas su mokykla, kurioje mokosi jaunuoliai su negalia (Dauno sindromu ir autizmo spektro sutrikimais).

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojas itin sužavėjo Cubit jaunimo biblioteka, kuri įkurta buvusio cukraus fabriko patalpose. Pasak vizito dalyvės Malvinos, ši biblioteka, kuri kasdien sulaukia apie 200–300 lankytojų, pilnai pritaikyta 12–30 metų jaunimo poreikiams. Malvinai ypač patiko tai, jog atnaujinant buvusio fabriko erdves, jų dizainas buvo kuriamas būtent galvojant apie bibliotekose nesilankantį ir knygų neskaitantį jaunimą, tad tiek interjeras, tiek bibliotekos paslaugos buvo kuriami siekiant pritraukti jaunus žmones laisvalaikio praleidimui. Projekto vadovei Laimai taip pat didelį įspūdį paliko Cubit biblioteka ir ypač apgalvotai pagal dažniausiai naudojamas temas išdėstyti bibliotekos knygų fondai, kuriuos žymi tam tikslui dailininko sukurtos ikonėlės. Laimai patiko pagrindinė šios bibliotekos taisyklė, kuri skelbia, jog čia galima viskas, išskyrus liepimą laikytis tylos!

Aragono bibliotekos neabejingos regiono paveldui. Vizito metu aplankyta Aljaferijos rūmų biblioteka apie Aragono regioną renka informaciją iš visų laikotarpių ir iš įvairių konfesijų vyravimo kontekstų. Pasak šios bibliotekos fondais ir veikla itin susidomėjusios vizito dalyvės Gretos, seniausių dokumentų, kurių datos siekia XI a., saugojimas, rodo bibliotekos atsakomybę ir norą išsaugoti svarbią praeitį ateities kartoms. Gretai taip pat padarė įspūdį tai, jog bibliotekos fondai atviri tyrinėtojams ir norintiems susipažinti su regiono specifika.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė teigia, jog ne viena vizito metu išgirsta idėja bus pritaikyta tobulinant PAVB paslaugas, kuriant ryšį su tikslinėmis auditorijomis, skirtingų sektorių partneriais, skatinant dalyvavimą ir įsitraukimą skaitymo skatinimo, mokymosi visą gyvenimą veiklose. 

Įkvepiančios idėjos ir ateities planai

Vizitas Aragono regiono bibliotekose Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojoms – puiki profesinė stažuotė, įkvėpimo šaltinis naujų idėjų pritaikymui savo bibliotekoje. Lankydamosi Ispanijos viešosiose bibliotekose, PAVB specialistės įgijo vertingos profesinės patirties, kurią liudija „Europass“ mobilumo dokumentai. Šia patirtimi bus artimiausiu metu pasidalinta su Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų kolegomis.

Itin džiugu, jog Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos bendradarbiavimas su Aragono regiono Saragosos viešąja biblioteka nesibaigia šiuo darbo stebėjimo vizitu. Bibliotekos tikisi, jog Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto paraiška, kurią pateikė Saragosos viešoji biblioteka, o Panevėžio apskrities viešoji biblioteka joje nurodyta kaip partnerė, bus įvertinta teigiamai ir skirtas finansavimas leis drauge įgyvendinti numatytas veiklas. Projekto tikslas yra modernizuoti ir palengvinti nuotolinę prieigą prie bibliotekos išteklių, pritraukti naujų vartotojų ir diegti naujus produktus bei paslaugas, didinti teikiamų produktų ir paslaugų apimtį, organizuojamų renginių įvairovę.

Verta paminėti Ispanijos kolegų ypatingai šiltą ir draugišką priėmimą. Kruopščiai parengtos darbo stebėjimo vizito programos dėka Lietuvos bibliotekininkės buvo supažindintos ne tik su aplankytų bibliotekų veiklomis. Ekskursijos su savanore gide metu vizito dalyvės išgirdo nuostabių istorijų apie gražiausias, įdomiausias Saragosos miesto vietas.

Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas

Švietimo mainų paramos fondas

Nuotraukos iš vizito dalyvių asmeninių archyvų ir Saragosos viešosios bibliotekos Facebook paskyros.

Parengė Virginija Švedienė