Mūsų biblioteka pasirašė bibliotekų prieinamumo manifestą „Biblioteka visiems“

„Biblioteka visiems. Konferencija+“ dalyvavęs biblioteko kolektyvas prie pasirašyto Biblotekų prieinamumo manifesto. Nuotr. Gerdos Putnaitės
„Biblioteka visiems. Konferencija+“ dalyvavęs biblioteko kolektyvas prie pasirašyto Biblotekų prieinamumo manifesto. Nuotr. Gerdos Putnaitės

Lietuvos bibliotekų paslaugomis naudojasi trečdalis šalies gyventojų. Dar 0,6 mln. galėtų lankytis bibliotekose, tačiau šie žmonės galvoja, kad bibliotekos – ne jiems, nes turi negalią, kitų individualių reikmių ar negali skaityti įprastų spausdintų knygų. Jie ne tik patiria daug asmeninių iššūkių, bet ir susiduria su informacine ir kultūrine atskirtimi. Šalies bibliotekos susivienijo, kad spręstų šį opų klausimą ir pasirašė manifestą, žadantį tapti lankstesnėmis įvairioms socialinėms grupėms. Džiugu, kad po manifestu yra ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendruomenę atstovaujančios direktorės Jurgitos Bugailiškienės parašas.

Šalindamos kliūtis, veikdamos pagal universalaus dizaino principus, bibliotekos gali tapti katalizatoriais, skatinančiais atskirtį patiriančių žmonių įsitraukimą į visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Svetingą ir atvirą biblioteką, kuria naudosis daugiau žmonių, galime sukurti pažindami bendruomenės, kurioje veikiame, įvairovę, išmoningai panaudodami tankų bei įvairų šalies bibliotekų tinklą ir bendradarbiaudami su vietos iniciatyvomis.

Vedini vizijos, kad biblioteka visiems – tai erdvė, kurioje puoselėjama kiekvieno laisvė būti,

tikėdami esminėmis vertybėmis – empatija, atvirumu, profesionalumu ir drąsa,

brangindami savo darbuotojų žinias, kvalifikaciją ir augindami jų potencialą,

vertindami bendruomenės, kurioje veikia biblioteka, unikalumą ir bendradarbiavimo ryšių galią,

susitelkiame kurti visiems atvirą įtraukią informacinę ir kultūrinę erdvę bei įsipareigojame:

  1. Pasitelkus negalią ar kitų individualių reikmių turinčius ekspertus, ištestuoti ir pasitikrinti bibliotekų erdvių ir ženklinimo tinkamumą bei įgyvendinti bibliotekos galioje esančius pakeitimus (pažymėtos laiptų pakopos, socialinės istorijos, aiškus ženklinimas ir pan.), proceso metu užtikrinant nuolatinį grįžtamąjį ryšį.
  2. Sudėtingesnėms universalaus dizaino diegimo veikloms, pasitelkus išorės ekspertus, vietos negalią turinčių žmonių bendruomenes ir iniciatyvas, parengti aplinkos gerinimo planą ir jį įgyvendinti.
  3. Į kasmet organizuojamą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą įtraukti negalios ir kitų individualių reikmių turinčių profesionalų teikiamus mokymus.
  4. Bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis, siekiant esamų paslaugų ir išteklių prieinamumo (tikslingai pildyti fondus įvairią negalią ar individualių reikmių turintiems žmonėms pritaikytais formatais).
  5. Pritaikyti kultūrines, edukacines, informacines paslaugas negalią ar individualių reikmių turintiems vartotojams (pvz. renginių perteikimas gestų kalba, leidinių pristatymas į namus ir pan.).
  6. Atsižvelgiant į negalią ar individualių reikmių turinčių žmonių bendruomenių poreikius, kurti naujus produktus ir paslaugas.
  7. Vykdyti tikslingą, nuolatinę ir kryptingą komunikaciją, orientuotą į negalią ar individualių reikmių turinčius žmones, pritaikant komunikacijos priemones ir kanalus jų reikmėms.
  8. Vystyti bendradarbiavimą su įvairių sektorių atstovais, keistis gerąja patirtimi, kad tobulėtume patys ir tobulintume bibliotekų teikiamas paslaugas.
  9. Siekti, kad kiekvienoje bibliotekoje būtų prieinamumo specialistas (prieinamumo ambasadorius), kuris planingai ir koordinuotai rūpintųsi prieinamumo didinimo veiklos plėtojimu.
  10. Pažinti ir kurti ryšį su bendruomene, kuriai ir kurioje dirbame: užmegzti bendradarbiavimo ryšius su bent viena negalios NVO, pasitelkti bendruomenines paslaugas teikiančius specialistus.

Suvoktas poreikis keistis ir be skubos suplanuotos prasmingos permainos visuomet susijusios su nauda – tiek bibliotekai, tiek skaitytojams. Lanksti, atliepianti individualias vartotojų reikmes, sklandžiai reaguojanti į pokyčius, tobulinanti veiklą ir ieškanti savo išskirtinumo – tokia yra biblioteka visiems.

Konferencijos+ tiesioginės transliacijos įrašas

https://youtu.be/KEsIZCWv0kA

Konferencijos+ akimirkos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *