Atliktas tyrimas ,,Panevėžio viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo su verslu galimybės“

tyrimas

Šio tyrimo imtis – 80 Panevėžio mieste veikiančių įmonių plačiu spektru: pramonės, prekybos, paslaugų smulkiojo ir vidutinio lygio įmonės. Tyrimas atliktas pusiau struktūrizuotu interviu metodu, kuriuo buvo apklausti vadovaujančio lygmens specialistai.  Šiuo tyrimu buvo siekiama identifikuoti Panevėžyje veikiančio verslo sektoriaus informacinių ir infrastruktūrinių paslaugų poreikį miesto viešosiose bibliotekose bei nustatyti Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo galimybes su Panevėžio miesto verslo sektoriumi. Ataskaitoje akcentuotos stipriosios ir silpnosios bibliotekos pusės bei grėsmės ir galimybės pagal surinktus respondentų duomenis.

Tyrimas atskleidė, kad verslo bendruomenę domintų bibliotekų infrastruktūros panaudojimo galimybės įvairiems tikslams – tiesioginiam darbui, edukacinei veiklai, verslo susitikimams ir renginiams, tačiau jiems yra svarbios techninės ir saugos sąlygos, galimybė gauti maitinimo paslaugas bei bibliotekos darbuotojų organizacinę pagalbą.

Tyrimą atliko ir ataskaitą parengė KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto doc. dr. Nida Kvedaraitė, doc. dr. Brigita Stanikūnienė ir doc. dr. Renata Žvirelienė. Dėkojame KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto specialistėms už detaliai atliktą tyrimą. Atsižvelgdami į gautus duomenis, sieksime tobulinti bendradarbiavimo veiklas ir galimybes bei ieškosime priemonių plėtoti ateities partnerystes.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus informacija


Tyrimą finansavo Panevėžio miesto savivaldybė