Gavome vertingų leidinių iš Valdovų rūmų – tarptautinių parodų katalogus

valdovu-rumu-naujos-knygos

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondus pasiekė Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų leidiniai  –  penki tarptautinių parodų katalogai. Visi katalogai, bibliotekai perduoti Kultūros ministerijos paliepimu, išleisti 2020 metais Vilniuje. Pristatome juos plačiam skaitytojų ratui.

Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas, 2 kn.

Tai solidus, puikiai iliustruotas tarptautinės parodos apie kunigaikščius Radvilas ir jų paveldą katalogas. Kaip nė viena kita giminė, Radvilos išlaikė itin svarbų vaidmenį politiniame ir kultūriniame Lietuvos gyvenime labai ilgą laikotarpį – nuo XV a. iki XVIII a. pabaigos. Jie paliko gilų pėdsaką Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės kultūroje. Leidinį sudaro dvi knygos. Pirmoje katalogo knygoje („Tekstai“) išsamiai atskleidžiami įvairūs teminiai ir kontekstiniai kunigaikščių Radvilų istorijos ir paveldo pjūviai, taip pat trumpai pristatomas jų nekilnojamasis paveldas, o gausūs į parodą nepatekusių, su Radvilų gimine susijusių vertybių vaizdai iliustruoja daugiau nei dvi dešimtis esė pobūdžio tekstų. Leidinyje tekstai suskirstyti į tris temas: „Giminė ir giminystė“, „Kultūra ir menas“ bei „Epilogas“. Juose supažindinama su šios giminės istorija – jos ištakomis, klestėjimo ir didžiausios galios valstybėje laikotarpiu bei giminės įtakos saulėlydžiu. Pristatomas svarbiausias kunigaikščių Radvilų mecenuotas (ne)kilnojamasis paveldas. Pirmos knygos priedas – XIV–XIX a. pradžios Radvilų giminės genealoginis medis. Antroje katalogo knygoje („Eksponatai“) publikuojamos konkrečios parodą puošusios vertybės, sugrąžinusios kunigaikščių Radvilų giminės didybę ir atmintį į Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus Vilniuje. Katalogo struktūra atitinka parodos išdėstymą – penkiuose skyriuose („Radvilų didybė“, „Lietuvos valdovai“, „Giminės aukso amžius“, „Bažnyčia ir konfesijos“, „Kultūra, menas, prabanga“) pristatoma gausi parodoje rodytų kone 400 vertybių tipologinė įvairovė: portretai ir kiti tapybos kūriniai, dokumentai, senieji leidiniai, grafikos darbai, žemėlapiai, gobelenai bei kiti tekstilės kūriniai, aprangos elementai, auksakalystės bei kiti juvelyrikos dirbiniai, medaliai, ginklai ir šarvai, stiklo dirbiniai, spaudai, skulptūros bei kiti kūriniai iš akmens, keramikos dirbiniai, bažnytiniai reikmenys, kitos su Radvilų gimine siejamos relikvijos.

NUO SACRO IKI PROFANO. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano.

Tai dar vienas Valdovų rūmų muziejaus tarptautinės parodos katalogas, supažindinantis su unikaliu europinės dailės paveldu – XIV–XVIII a. garsių Italijos dailininkų ir skulptorių kūriniais bei keliais kitų Europos šalių menininkų darbais. Mokslinę ir pažintinę vertę turinčiame leidinyje pateikiami parodos eksponatai, išsamiai apžvelgiama Italijos dailės istorija: nuo krikščioniškųjų sakralinių siužetų italų tapyboje III–XVII a. iki parodoje pristatomų portreto, natiurmorto, peizažų bei architektūrinio kaprizo (arba fantazijos) žanrų suklestėjimo šios šalies dailėje. Knygoje taip pat pristatomi sakralinės ir pasaulietinės dailės siužetams skulptūroje bei tekstilėje skirti tekstai. Visi Italijos ir Lietuvos dailės istorikų parengti straipsniai iliustruoti beveik 200 žymių dailininkų plačiai žinomais arbai priešingai – itin retais ir dėl to ypač įdomiais – meno kūriniais.

Kariauti pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XIII-XIX a.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai parengė išsamų tarptautinės parodos katalogą apie reikšmingą ir savitą lietuvių karinės kultūros paveldą, taip pat  karinį elitą, kuris iš esmės prisidėjo prie Senosios Lietuvos valstybės kūrimosi ir stiprėjimo. Jame publikuojami su šiuo paveldu išsamiau supažindinantys parodos organizatorių įvadiniai tekstai ir moksliniai straipsniai. Kataloge atsispindi trys pagrindinės temos: I – „Ugnis. Žemė. Vanduo“, II – „Raiteliai. Kariai. Plėšikai“, III – „Rinktiniai vyrai“. Čia pateikiamas įspūdingas skaičius – daugiau nei pusė tūkstančio unikalių eksponatų iš devynių Lietuvos bei užsienio – Baltarusios, Estijos, Vokietijos, Italijos – muziejų rinkinių. Dalis eksponatų atskleidžia naujus archeologinių tyrimų kontekstus, kiti neseniai atkeliavę iš Viduramžių lietuvių kapinynų, treti – su lietuvių karo žygiais sąsajų turintys unikalūs artefaktai. Katalogą papildo kapinynų aprašymai, žemėlapiai bei lietuvių žygių XII a. II p. – XIV a. I p. lentelė.

Istorija ir atmintis. Romano Borisovo akvarelės.

Šiame tarptautinės parodos kataloge atsispindi garsaus dailininko, keliautojo, Rytų Prūsijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūros paveldo metraštininko Romano Borisovo per daugiau nei keturis dešimtmečius sukurti 78 išskirtiniai darbai – akvarelės ir eskizai, pristatantys nykstantį architektūros palikimą – senąsias bažnyčias ir koplyčias, rūmų ir pilių griuvėsius, skersgatvius ir kiemus, taip pat – įvadiniai tekstai, apžvelgiantys dailininko biografiją ir kūrybą. Šalia svarbiausio istorinio centro – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės Vilniaus (Senasis Vilnius – I dalis), kataloge pristatomi dabartinėje Ukrainoje ir Baltarusioje esantys kultūros paveldo objektai (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas – II dalis) bei smarkiai besikeičianti, nykstanti ir vis mažiau senosios istorinės tapatybės turinti Rytų Prūsija (III dalis). Atskirą leidinio dalį (Eskizai) sudaro keli autoriaus sukurti eskizai, leidžiantys akies krašteliu pažvelgti į dailininko darbų užkulisius, kūrimo procesą ir jį lydėjusias refleksijas.


Parengė vyresn. bibliotekininkė
Violeta Paltarokienė