Skelbiami nominacijos ,,Ad astra“ laureatai

Ženkliukas „Ad astra“ dėžutėje

2021 metais Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka vėl skelbia nominacijos ,,Ad astra“ laureatus. Ši nominacija sėkmingai gyvuoja jau penktus metus. Kasmet sulaukiama vis daugiau rekomendacijų įvertinti iniciatyvius ir bendruomenei nusipelniusius Panevėžio regiono bibliotekininkus. Nors šiais metais teko dirbti ypač sudėtingomis pandemijos sąlygomis, bibliotekininkai įgyvendino reikšmingus projektus, rado naujų veiklos formų. ,,Ad astra“ kandidatų vertinimo komisija šįkart vertino dvylika paraiškų pelnyti šią nominaciją. 

Savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje nominaciją pelnė Laima Andrijauskienė, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Suaugusių vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė. Pasitelkdama naujas žinias, kūrybinius darbo įgūdžius, įgytus per ilgus darbo metus bibliotekoje, ji buria skaitytojų bendruomenę, atsižvelgdama į lankytojų poreikius, inicijuoja įdomius renginius, edukacijas ir projektus. 2020 metais prasidėjus karantinui, bibliotekininkė sėkmingai pritaikė skaitmeninius įgūdžius ir visuomenei skirtus renginius pristatė virtualiai. Bendradarbiaujant su Aukštaitijos nacionaliniu ir Labanoro regioniniais parkais, vykdė 4 ciklų virtualią edukacinę programa „Kvietkeliais išrašysiu“. Įgyvendintas bibliotekininkės reikšmingas projektas „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“, kuris sudarė galimybę bibliotekos lankytojams dalyvauti dvylikoje pažintinių išvykų po Utenos regiono bažnyčias, susipažinti su tų vietovių geopolitine, istorine raida, sakraliniu menu, mėgautis literatūrinėmis kompozicijomis, išgirsti muzikines kompozicijas, dalyvauti istorikų, dvasininkų, profesionalių menininkų paskaitose,  kurios skatina visuomenę domėtis Ignalinos krašto kultūros paveldu. Projekto veiklas vainikavo filmas „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“, pristatantis Utenos regiono bažnyčias su jose esančiais kultūros paveldo paminklais.

Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų kategorijoje nominacija skirta Indrai Drevinskaitei, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro vyriausiajai bibliotekininkei. 2020 metais Biržų rajono savivaldybės sprendimu buvo įsteigtas Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras, prie kurio įkūrimo prisidėjo kruopštus ir nuoseklus I. Drevinskaitės darbas: archyvinės medžiagos paieškos, bendradarbiavimas su Jono ir Adolfo Mekų artimaisiais bei projektinė veikla, skirta Jonui ir Adolfui Mekams. Bibliotekininkės veikla įprasmina žinomų žmonių, kilusių iš Biržų krašto, atminimą ir garsina juos Lietuvoje bei užsienyje. 2020 metais japoniškame žurnale ,,Transit“ buvo publikuotas straipsnis apie minimo naujai įsteigto centro veiklą ir Biržų biblioteką.

Mokyklų bibliotekų kategorijoje (išskyrus aukštąsias) nominuota Jelena Kulšinskienė, Panevėžio „Vilties“ progimnazijos bibliotekos vedėja. Nominacija skirta už aktyvią ir inovatyvią veiklą, sutelkiant mokyklos bendruomenę įvairioms veikloms: skaitymo skatinimui, parodų, skaitymų organizavimui, prisidedant prie mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimo, kurie orientuoti į XXI amžiui reikalingų kompetencijų ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno atsakingumą, aktyvumą, saugios ir inovatyvios bendruomenės ugdymą. Ekstremalios situacijos šalyje metu bibliotekininkė kartu su mokyklos bendruomene prisidėjo prie kokybiško nuotolinio mokymo. Aktyviai talkino mokytojams, vedant lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, istorijos ir kt. mokomųjų dalykų pamokas bei nuotoliniu būdu įgyvendino prasmingą moksleivių laisvalaikį, organizuodama edukacinius, pažintinius žaidimus ir viktorinas.

Metų nominacijos ,,Ad astra” kandidatūras svarstė vertinimo komisija: pirmininkė Loreta Aleknienė, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, pirmininko pavaduotoja Ramunė Greiciūnienė, PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja, sekretorė Virginija Švedienė, PAVB Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė, komisijos nariai: Algirdas Venckus, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius, Simona Žilienė, Vilniaus miesto centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja.

Nuoširdžiai sveikiname laureatus!

,,Ad astra“ iškilmingos ceremonijos renginį planuojama organizuoti pasibaigus karantinui.