Biblioteka atveria savo erdves

svarbi-info

Informuojame, kad nuo balandžio 12 d. bibliotekos  lankytojams atveriamos visos skaityklos Centriniuose rūmuose ir Juozo Miltinio palikimo studijų centras. Abonemente ir Vaikų literatūros skyriuje bus leidžiama laisvai rinktis knygas, kontroliuojant lankytojų srautus.

Kitos bibliotekos paslaugos (mokymai, edukacijos, renginiai) laikinai neteikiamos. Atvira jaunimo erdvė laikinai nedirba.

Primename, kad skaitytojai aptarnaujami išlaikant saugius atstumus (2 m, 20 kv. m plotas vienam lankytojui). Prašome bendradarbiauti ir klausyti nurodymų: laukti specialiai suformuotose eilėse ar prie pažymėtų linijų, klausyti ir vykdyti bibliotekos darbuotojų prašymus, dėvėti apsaugines kaukes, naudotis prie įėjimo esančiu dezinfekciniu rankų skysčiu ir vienkartinėmis pirštinėmis.

 Į biblioteką leidžiama ateiti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.

Atvertos patalpos suteiks daugiau komforto bibliotekos lankytojams. Duos galimybę susipažinti su leidiniais, patiems pasirinkti knygas, apžiūrėti čia veikiančias parodas.

Centrinių rūmų I a. stenduose galima apžiūrėti naują dokumentų parodą „…vis ieškojau gilesnio turinio…“, skirtą Gabrielei Petkevičaitei-Bitei. Parodoje eksponuojami autorės kūriniai, straipsniai, rankraščiai, laiškai, apdovanojimų pažymėjimai ir raštai, kiti dokumentai iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus universiteto bibliotekų.

I a. erdvėse parengta nauja  leidinių paroda „O, kad mes taip suprastume savo pareigas visuomenei, kaip jas suprato Gabrielia Petkevičiūtė“, – Juozas Tumas Vaižgantas“. Čia eksponuojami įvairių autorių, kolegų, draugų, bendražygių leidiniai apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.

II a. ekspozicinėse erdvėse eksponuojama Stasio Povilaičio fotografijų paroda „Šviesos pakylėtas“, skirta fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus jubiliejui paminėti.

Juozo Miltinio palikimo studijų centre vyksta dailininko Vyganto Kosmausko plakatų paroda „Plakatas – kultūrinio gyvenimo ir asmenybės atspindys“. Pristatymą galima stebėti ir bibliotekos „YouTube“ kanale.