Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos skaitmeninė kolekcija

Regiono skaitmeninimo skyriaus nuotrauka
Regiono skaitmeninimo skyriaus nuotrauka

Nuo 2016 metų, bendradarbiaujant su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, skaitmeninamas bibliotekos kraštotyros fondas.

Bibliotekos internetinėje svetainėje galite rasti krašto kultūros paveldo skaitmenintų šaltinių, kurie kasmet papildomi nauja informacija. 2016 m. buvo suskaitmeninti Jono Strielkūno, Pauliaus Drevinio rankraščiai, 2017 m. bibliotekininkės Aldonos Vokėnaitės diplominis darbas: „Biržų rajoninės bibliotekos istorija“ (iki 1959 metų), brolių Jono ir Adolfo Mekų laiškai siųsti motinai Elzbietai Mekienei iš JAV į gimtąjį Semeniškių kaimą (1958-1993), Mamerto Indriliūno asmeninis albumas, laiškai namiškiams, Leonardo Žitkevičiaus laiškai „Biržiečių žodžio redaktoriui“ Algirdui Butkevičiui (1991-1994).

Praėjusiais 2020-aisiais metais suskaitmeninti šie laikraščių komplektai: Biržų rajono laikraštis „Biržiečių tarybinis žodis“, leistas 1946–1950 metais ir „Raudonasis artojas“, leistas 1950–1955 metais. Vartydami to meto laikraščių numerius rasite informaciją apie Biržų rajono pramonės planų vykdymą, kolūkių kūrimosi pradžią, žemės ūkio pasiekimus, kultūrinį gyvenimą, steigiamus klubus-skaityklas, tarptautines apžvalgas bei naujienas iš kitų šalių.

Deja, bet bibliotekoje turimi senųjų laikraščių komplektai nėra pilni. Galbūt kas nors iš Jūsų turite išsaugoję šiuos leidinius ir galite padovanoti ar paskolinti bibliotekai? Taip surinktume pilnus jų komplektus.

Su bibliotekos skaitmenine kolekcija galite susipažinti čia.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija