Prasideda nuotoliniai mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams

Laiko planavimo mokymai

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos lektoriai sausio mėnesio pabaigoje pradės vesti nuotolinius mokymus Panevėžio regiono bibliotekų specialistams.

Panevėžio regiono bibliotekų specialistai buvo pakviesti gilinti profesines žinias ir rinkosi dalyvauti nuotoliniuose projektų rengimo, nemokamų debesų paslaugų ir jų taikymo galimybių, prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistikos ir paieškos mokymuose bei naujose mokymų programose.

Svarbu paminėti, kad šias metais nuotolinių mokymų programų sąrašas pasipildė dviejomis naujomis programomis. Bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė Šarūnė Leikienė parengė mokymų programą „Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus“. Šios mokymų programos tikslas – didinti įvairaus amžiaus kūrybingų, kritiškai mąstančių vaikų skaitytojų skaičių, naudojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus. Mokymuose dalyviai sužinos apie prasmingus, efektyvius ir įdomius skaitymo būdus vaikams, lektorė pristatys pasakojimo metodą, būdus vaizdinei, kalbinei raiškai puoselėti ir praktiškai supažindins su biblioterapijos galimybėmis, taikant edukacinės biblioterapijos modelius.

Programą „Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis“ parengė bibliotekos vyr. bibliotekininkė Virginija Švedienė. Programos tikslas – suteikti teorinių ir praktinių žinių apie paraiškų rengimą nacionaliniams ir tarptautiniams fondams, remiantiems bibliotekininkų profesinės kvalifikacijos tobulinimą. Mokymų metu lektorė dalinsis teorinėmis, praktinėmis žiniomis apie paraiškų, finansinių sąmatų, profesinės veiklos aprašymų pildymą pagal reikalavimus. Mokymuose dalyviai sužinos kaip tinkamai formuluoti asmeninių kompetencijų tobulinimo poreikį, tikslus ir rezultatus.

Mokymuose „Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis“ ir „Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus“ planuoja dalyvauti 184 bibliotekų specialistai. Džiugu, kad šios programos sulaukė susidomėjimo ir tikimės, kad įgytas naujas žinias dalyviai galės pritaikyti naujose savo veiklose.

Išankstinės registracijos duomenimis, mokymuose planuoja dalyvauti 340 bibliotekininkų iš Panevėžio regiono savivaldybių bibliotekų.

Visos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų parengtos mokymų programos.