Minime vasarą gimusių žymių kraštiečių jubiliejus

Vaizdas be pavadinimo

Kviečiame prisiminti ir plačiau pasidomėti vasarą gimusiais žymiais kraštiečiais. Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ rasite ne tik naudingą informaciją, faktus, bet ir įdomias istorijas, asmeniškus žmonių pasakojimus.

Visus vasarą minėtus jubiliejus rasite čia.

120-osios Juozo Mičiulio gimimo metinės

Rugpjūčio 8-ą dieną sukako 120 metų, kai Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.) gimė istorikas, pedagogas Juozas Mičiulis. 1925–1930 metais jis dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. Studijuodamas Kaune istoriją, 1925 metais redagavo „Ateities“ žurnalą. Aktyviai bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje, publikuodamas straipsnius „Lietuvos mokykloje“ ir kituose leidiniuose. Parašė knygą „Panevėžio mokytojų seminarija prieš karą ir dabar“ (1929).

Dailininkei Laimai Sofijai Barisaitei-Zelenkevičienei – 90

Liepos 18 d. minėjome 90 metų, kai Panevėžyje gimė dailininkė grafikė Laima Sofija Barisaitė-Zelenkevičienė. 1954 metais ji baigė Vilniaus dailės institutą ir nuo tada pradėjo dalyvauti parodose. Sukūrė spalvotų monotipijų, kartono raižinių, lino raižinių, karpinių, iliustravo knygų, nuliejo akvarelių, nutapė paveikslų.

140-osios Jono Yčo gimimo metinės

Liepos 21-ą suėjo 140 metų, kai Šimpeliškiuose (Biržų r.) gimė žymus pedagogas, nacionalinės istoriografijos pradininkas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos švietimo ministras, valstybės veikėjas, prof. Jonas Yčas. Jis baigė Sankt Peterburgo universitetą, 1918–1919 metais dirbo Lietuvos Respublikos švietimo ministru, 1920–1925 metais – Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijų direktoriumi. Nuo 1922 Lietuvos universitete dėstė Lietuvos, Prūsijos, Vokietijos, Latvijos istoriją. Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose: „Biržų žinios“, „Kultūra“, „Laikinosios vyriausybės žinios“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos mokykla“, „Mūsų žodis“, „Panevėžio balsas“ ir kt. Daugiausia tyrė Biržų miesto praeitį ir Radvilų giminės veiklą. Parašė monografiją „Biržai. Tvirtovė, miestas ir kunigaikštystė“ (1931). Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Eleonorai Koriznaitei – 60

Birželio 6-ą dieną – 60 metų, kai Panevėžyje gimė teatro ir kino aktorė Eleonora Koriznaitė. Nuo 1976 mokėsi J. Miltinio dramos studijoje. 1987 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Nuo 1980 Panevėžio (dab. Juozo Miltinio) dramos teatro aktorė. Teatre sukūrė daugiau kaip 60 vaidmenų, filmuojasi kine ir televizijoje.

Daugiau sukakčių ir jubiliejinių datų rasite portale „Panevėžio kraštas virtualiai“.