Karsakiškio seniūnijos gyvenamosios vietos

istorinis-administracinis žinynas

Panevėžio rajono viešosios bibliotekos naujausias leidinys – istoriko Petro Juknevičiaus parengtas „Karsakiškio seniūnijos gyvenamosios vietos: istorinis-administracinis  žinynas“. Knygos  leidybą rėmė Panevėžio rajono savivaldybė. Aprašomos Karsakiškio seniūnijoje esančios  97 gyvenamosios vietovės: 1 miestelis, 82 kaimai, 16 viensėdžių. Leidinyje pateikiami gyvenamųjų vietų istoriniai ir administraciniai duomenys. Yra šaltinių ir literatūros sąrašai, schema, reziumė anglų, latvių, lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.

Sudarant žinyną buvo peržiūrėti prieinami XIX ir XX šimtmečių carinės Rusijos gyvenamųjų vietų sąrašai, Lenkijoje leistas daugiatomis geografinis žinynas, XX a. tarpukario Lietuvos gyvenamųjų vietų sąrašas ir po Antrojo pasaulinio karo Lietuvos TSR 1959, 1974 ir 1976 metų gyvenamųjų vietų žinynai. Atskirų kaimų duomenų ieškota ir kituose istoriniuose dokumentuose: Livonijos ordino kronikose, 1556 m. Upytės valsčiaus valakų reformos aktuose, 1812 m. Kauno gubernijos parapijų atlase, D. Afanasjevo statistiniame leidinyje. Taip pat panaudoti archeologinės literatūros, publikacijų duomenys. Daug konsultuotasi su Panevėžio rajono savivaldybės, seniūnijos specialistais, kraštotyrininkais.

Kaimai pateikiami vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. T–159 „Dėl Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos įsteigimo ir Panevėžio rajono Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės ir Velžio seniūnijų ribų pakeitimo“ ir tarybos 2011 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T–30 „Dėl kai kurių Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo“.

Tai  antras tokio pobūdžio leidinys. 2019 m. išleistas Petro Juknevičius parengtas istorinis-administracinis žinynas „Smilgių seniūnijos gyvenamosios vietos“. Žmonių ir įstaigų susidomėjimas šiuo leidiniu paskatino rengti ir kitų Panevėžio rajono seniūnijų žinynus. Jau baigiami redaguoti ir artimiausiu metu bus išleisti dar trijų seniūnijų gyvenamųjų vietovių istoriniai-administraciniai žinynai.

LKT_Logotipas

Parengė Vidmanta Trečiokienė
Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija