Projektas „Kartų namai Molėtuose“

Projektas „Kartų namai Molėtuose“

Verslumą skatinsiantis Molėtų bibliotekos projektas įsibėgėja – jau nupirkta dalis floristų-dekoratorių ir virėjų ruošimui reikalingos įrangos. Norinčius dalyvauti floristų-dekoratorių ir virėjų mokymuose ekonomiškai šiuo metu neaktyvius (nedirbančius, nesimokančius, Užimtumo tarnyboje neužsiregistravusius) Molėtų krašto gyventojus kviečiame registruotis adresu direktore@moletai.rvb.lt. Mokymai vyks RUGSĖJO-LAPKRIČIO mėnesiais. Tikimės, kad projekto metu įgytos žinios padės įsidarbinti ar kurti naują verslą.

Pagal įsigytą Savanorių mokymų paslaugą bus apmokytos penkios savanorės, kurios padės organizuojant projekto veiklas, informuojant dalyvius, padės dalyviams ir projekto vykdytojams mokymų metu, kartu vyks į išvykas. Savanorių mokymai bibliotekoje vyks birželio 2 d. Projekto savanorės  – bibliotekos darbuotojos ir moterų klubo „Judra“ narės.

Dalyvavimas mokymuose – investicija į ateitį

Projekto „Kartų namai Molėtuose“ tikslas – mažinti nedarbą Molėtų mieste skatinant užimtumą ir verslumą bei gerinant Molėtų miesto bendruomenės narių gyvenimo kokybę.

Tikimasi, kad projekto metu organizuotas neformalus švietimas didins Molėtų miesto bendruomenės narių socialinę integraciją – projekto dalyviai įgis naujų žinių, pagilins turimas žinias, įvairaus amžiaus bendruomenės narių bendros veiklos pagilins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, kurie palengvins jų integraciją į vietos bendruomenę, savanorystė suteiks naujų galimybių bendradarbiauti, aktyviau gyventi bei pagerinti gyvenimo kokybę, atrasti galimybių įsidarbinti ar kurti savo verslą.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto. Projektui skirta 41 699,13 EUR. Molėtų biblioteka bei partneriai Molėtų gimnazija ir Moterų klubas „Judra” prie projekto įgyvendinimo prisidės ir savo lėšomis, projekto veikloms įgyvendinti skirdami ne mažiau kaip 4496,31 EUR. Projekto vykdytojas – Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projekto vadovė – Virginija Raišienė.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kartų namai Molėtuose“ sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168 pasirašė 2020 m. vasario 20 d.

Mokysis virėjai ir floristai-dekoratoriai

Bus sukurtos dvi neformalaus švietimo programos: virėjų ir floristų-dekoratorių. Pagal programas bus apmokyta 20 įvairaus amžiaus ekonomiškai neaktyvių asmenų, kurie įgis Molėtų miesto poreikius atitinkančias virėjų ir floristų-dekoratorių kvalifikacijas. Projekto metu tikslinei 20 asmenų grupei bus organizuotas 3 mėnesių 192 val. neformalusis švietimas: 96 val. virėjų ir 96 val. floristų-dekoratorių kvalifikacijai įgyti.

Sėkmingai baigusiems mokymo programą bus įteiktas neformaliojo švietimo mokymo programos baigimą patvirtinantis pažymėjimas, kuriame bus nurodyta baigta programa, valandų skaičius, įgyti gebėjimai ir kompetencijos.

Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviams 2020 m. rugsėjį, spalį, lapkritį bus organizuoti 3 renginiai – išvykos į įmones: į kraštiečio Tomo Rimydžio Ertlio Namą – Lietuvos istorinės virtuvės restoraną Vilniuje, į Karmėlavą, kraštietės Ingos Budrienės ir jos vyro Dariaus restoraną visai šeimai „Briedžių medžioklė“ ir į gėlių studiją „Idealistė“ Kaune, kur įmonės savininkai pasidalins savo verslo kūrimo, kompetencijų įgijimo, įdarbinimo ir įsidarbinimo gerąja patirtimi, supažindins su savo kolektyvų darbuotojais.

Dėl informacijos susisiekite el. paštu direktore@moletai.rvb.lt
arba telefonu +370 610 34 610

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija
kuriamelietuvosateit-1