Gegužės mėnesį minėti kraštiečių jubiliejai

Salomėja Stakauskaitė, Pilypas Narutis-Žukauskas, Vaclovas Blėdis
Iš kairės: Salomėja Stakauskaitė, Pilypas Narutis-Žukauskas, Vaclovas Blėdis. Nuotr. iš portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“

Kviečiame prisiminti ir plačiau pasidomėti gegužės mėnesį gimusiais žymiais kraštiečiais. Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ rasite ne tik naudingą informaciją, faktus, bet ir įdomias istorijas, jautrius žmonių atsiminimus.

Visus gegužės mėnesio jubiliejus rasite čia.

Gegužės 20 d. Salomėjai Stakauskaitei – 130

130 metų, kai Užliaušiuose (Panevėžio r.) gimė (1890; kitais duomenimis – 1889) mokytoja, visuomenės veikėja Salomėja Stakauskaitė. Steigiamajame Seime ji atstovavo krikščionių demokratų bloką: kurį laiką buvo Krikščionių demokratų frakcijos sekretorė, dirbo Konstitucijos komisijoje, vėliau paskirta į Bibliotekos komisiją. Pasibaigus Steigiamojo Seimo darbui, Salomėja vėl pasineria į pedagoginę veiklą. 

Gegužės 26 d. Pilypui Naručiui-Žukauskui – 100

100 metų, kai Piatigorske (Rusija) gimė (1920) inžinierius, visuomenininkas Pilypas Narutis-Žukauskas. 1938 m. jis baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Nuo 1938 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1940 įsijungė į nelegalią antisovietinę rezistencinę veiklą. Buvo vienas iš 1941 sukilimo Kaune organizatorių, priklausė Lietuvos aktyvistų frontui. Vėliau dalyvavo antinacinėje veikloje. 1943–1945 kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. 1956 išvyko į JAV. Daug metų dirbo automobilių koncerne „General Motors“, dalyvavo ateitininkų veikloje. Bendradarbiavo išeivijos spaudoje, talkino „Lietuvių enciklopedijai“, suredagavo knygą „Juozas Urbšys. Atsiminimai“.

Gegužės 27 d. Vaclovui Blėdžiui – 100

100 metų, kai Kubiliūnuose (Radviliškio r.) gimė (1920) vienas žymiausių Panevėžio dramos teatro pirmosios kartos aktorių, legendinio režisieriaus Juozo Miltinio mokinys Vaclovas Blėdis. Jis sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų teatre ir kine, režisavo spektaklių. V. Blėdis apdovanotas LSSR valstybinė premija, LDK Gedimino 3-ojo laipsnio ordino kavalierius, Panevėžio miesto garbės pilietis.

Aktoriaus ir režisieriaus 100-ųjų gimimo metinių proga sukurta virtuali paroda „Vaclovas Blėdis. Gyvenimas, atiduotas teatrui“.

Daugiau sukakčių ir jubiliejinių datų rasite portale „Panevėžio kraštas virtualiai“.