Vaškų bibliotekininkė Aldona Oniūnienė tapo Lietuvos Metų bibliotekininke

metų bibliotekininkė

Lietuvos Bibliotekų tarybos sprendimu ir LR Kultūros ministro įsakymu 2019 metų geriausio bibliotekinininko vardas ir premija suteikta Vaškų Vandos Zaborskaitės bibliotekos vyr. bibliotekininkei Aldonai Oniūnienei. Apdovanojimas skirtas už aktyvią profesinę veiklą per 2019 metus ir nuopelnus Lietuvos kultūrai.

Svarbiausias 2019 m. Aldonos Oniūnienės įgyvendintas darbas – profesorės Vandos Zaborskaitės ekspozicijos atnaujinimas interaktyviomis priemonėmis ir šios ekspozicijos atidarymas. Aldona surinko ir susistemino ekspozicijai medžiagą, pateikė paraišką jos atnaujinimui ir laimėjo 8800 EUR iš Lietuvos Kultūros rėmimo fondo. Dabar Vaškuose veikia modernus ir originalus Vandos Zaborskaitės atminimo kampelis, sulaukiantis lankytojų iš visos Lietuvos.  

Tačiau tai ne vienintelis Aldonos indėlis į Lietuvos kultūros aruodą. Ji taip pat organizuoja kasmetinį respublikinį mokinių kūrybinės raiškos konkursą „Eilėraščio menas ir jo interpretacija“, kuris sutraukia kūrybingus jaunuolius, jų mokytojus bei garbingus komisijos narius – literatūrologus, literatus, visuomenės veikėjus, valdžios atstovus. 2019 m. gruodį buvo surengtas jau penktas toks konkursas, jame dalyvavo mokiniai iš devynių Respublikos mokyklų Akmenėje, Panevėžyje, Pasvalyje ir Vaškuose.

Pagarbos verta Aldonos kraštotyrinė veikla, kuria prisidedama prie Vaškų bendruomenės praeities įamžinimo ir jos kultūros praturtinimo. Aldona sistemingai kaupia informaciją apie Vaškų krašto savanorius, renka tarmiškus žodžius ir posakius. Per 2019 m. bibliotekininkė  nufotografavo ir surinko informaciją apie nykstančias, apleistas kapinaites Vaškų seniūnijoje, surengė joms skirtą vakarą. Praeitais metais ji taip pat užmezgė ryšį su Vaškuose dirbusio nusipelniusio Lietuvos gydytojo Jono Zikaro sūnumi Tautvydu Zikaru, kuris iš Kauno atvežė dovanojo bibliotekai savo tėvo asmeninių daiktų, rašytinių dokumentų. 

Aldonos vadovaujama Vaškų Vandos Zaborskaitės biblioteka  kaip partneris dalyvauja Vaškų krašto bendruomenės projektuose, organizuojant miestelio šventę „Medaus festivalis“. Biblioteka  šventės metu rengia parodas („Senoji bitininkystė Vaškų krašte“ ir kt.), veda pačios sukurtą edukacinę programą vaikams ir jaunimui „Bitute pilkoji, iš kur medų nešioji“, prisideda prie kitų šventės veiklų. Viešinant Vaškų bendruomenės šventę „Medaus festivalis“. Aldona  sukūrė lankstinuką – kvietimą ir kitą reklaminę medžiagą, kurią platino ir Lietuvos sostinėje. 

Aldonos iniciatyva Vaškuose sukurtas unikalus paminklas žymiems krašto žmonėms – atminimo lenta šimtui nusipelniusių gimtinei bei Lietuvai žmonių iš Vaškų krašto. Atminimo lentos autorė – Vaškų kultūros centro dailininkė A. Bendoraitienė.

Bibliotekoje Aldona yra sutelkusi daugiau kaip 200 skaitytojų būrį iš Vaškų ir 16 aplinkinių kaimų (biblioteka aptarnauja 942 mikrorajono gyventojus). Bibliotekos dokumentų fondas siekia 9254 egz.; skaitytojams kasmet išduodama per 7 tūkst. spaudinių ir suorganizuojama per 30 svarių, išskirtinių renginių. Per metus bibliotekoje apsilanko daugiau kaip 8 tūkstančiai lankytojų. Per 2019 metus surengė per 20 renginių, kuriuose dalyvavo aktoriai, rašytojai, kalbininkai, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyviai, vietos žmonės ir svečiai iš kitų rajonų.

Aldonos dėka Vaškų V. Zaborskaitės biblioteka tapo bendruomenės susibūrimo, bendradarbiavimo, saviugdos ir žinių bei dalijimosi patirtimi erdve, vieta, kuri traukia, kurioje kiekvienas randa sau vietą ir kiekvienas gali ieškoti atsakymo į jam rūpimus klausimus, erdve, kurioje tvyro skaitymo, pažinimo, džiaugsmo nuotaika, nuojauta ir patyrimas. Organizuodama įvairius renginius, įkurdama profesorės Vandos Zaborskaitės biblioteką, subūrė bendruomenę – įrodė bibliotekos reikšmę ir savitumą. Už savo veiklą Aldona jau buvo apdovanota rajono kultūros darbuotojų premija – 2016 metų Skruzde. Nenutrūkstama kryptinga veikla ir nuoseklios pastangos šiemet Aldonai pelnė Metų geriausio bibliotekininko vardą.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos informacija