Su Šv. Velykomis

V. Benašo Velykų iliustracija
Virginijaus Benašo meninė kompozicija

Mielieji,

sveikiname su Šv. Velykomis! Su Prisikėlimo švente! Būkime vieningi, išmintingi ir ramūs. Tegul didelė Meilė padeda nuristi širdį, protą ir sąžinę slegiančius akmenis. Tegul mūsų sielos susikimba už rankų, kad kartu nugalėtume visas negandas. Šviesos ir Vilties linki

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendruomenė