Devyniasdešimties metų kūrinys

Devyniasdešimties metų kūrinys

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai – 90

1924 m. Biržų šviesuoliams kilo mintis įsteigti Biržuose viešąją biblioteką. Bibliotekos būtinumo įrodinėjimo ir steigimo reikalai tęsėsi šešerius metus – tai yra epo pradžia. Ir štai pagaliau 1930 m. Švietimo ministeris Konstantinas Šakenis, kilęs iš Vabalninko krašto, pasirašo dokumentą, kuris skelbia, kad Biržuose nuo vasario 1 d., Biržų apskrities valdybai prašant, įsteigiamas Valstybės Centralinio knygyno skyrius, kurio pirmąja vedėja tapo Alisa Neimanytė. Jos bute Dagilio (anksčiau Aptiekos) aikštės ir Reformatų g. Nr. 1 kampe oficialiai nuo 1930 m. kovo 24 d. ir pradeda veikti biblioteka, nuo liepos 1 d. – skaitykla. Centralinio knygyno skyrius nuo 1936 m.  pavadintas viešąja biblioteka.

Karo ir pokario metais viešoji biblioteka kurį laiką neveikė. Iš fondų buvo pašalinta ir sunaikinta daug knygų. 1950 m. viešoji biblioteka pavadinta rajonine biblioteka. 1977 m., centralizavus Biržų rajono bibliotekų tinklą, rajoninė biblioteka pavadinta centrine biblioteka. 1986 m. biblioteka perkelta į naujai atstatytus Radvilų tvirtovės rūmus. 1995 m. centrinė biblioteka vėl pavadinta viešąja biblioteka.

2010 m. bibliotekai suteiktas žymaus kraštiečio knygnešio Jurgio Bielinio vardas. Ir jau dešimt metų kasmet per J. Bielinio gimtadienį, kovo 16-ąją, kuri tapo Knygnešių diena, bibliotekos kolektyvas įvairiais būdais – renginiais, parodomis, straipsniais – primena, atrodo, jau tikriausiai visiems įsimintą dalyką: knygnešystė yra unikalus reiškinys, suvokiamas tik Lietuvoje, neatkartotas niekur kitur, pats žodis sunkiai išverčiamas į kitas kalbas. Neatsitiktinumas, kad ir šis straipsnis atsirado būtent dabar, prieš Knygnešio dieną, o ne vasario pirmąją, kai biblioteka minėjo 90-metį. Yra ir dar viena proga – šiemet minime dešimtmetį, kai bibliotekai suteiktas Jurgio Bielinio vardas.

Tad nuo knygnešystės laikų iki dabar tęsiasi knygos sakmė.  

Daugeliui ne biržiečių mes vis dar keliame susižavėjimą – biblioteka pilyje! Mums, Biržų bibliotekininkams, susižavėjimą kelia kitų miestų bibliotekos – šiuolaikiškuose pastatuose, įkurdintos centruose, dideliais langais, pro kuriuos praeivis nors trumpam užfiksuoja žmogaus ir knygos dialogą. Puoselėjame svajonę ir mes tapti labiau matomais tikrąja to žodžio prasme – Radvilų tvirtovės pylimai mūsų jau senai yra praaugti.

Pastarieji keleri metai bibliotekoje – šiuolaikinio gyvenimo atspindys. Bibliotekininkas, kurio neberuošia joks universitetas, turi įgauti galių tapti knygų ir spaudos žinovu, socialiniu darbuotoju, renginių organizatoriumi, bendruomenės telkėju, ugdytoju, švietėju, mokytoju… Yra profesinių subtilių dalykų, kurių nebemoko jokiose aukštosiose mokyklose, bet jie išlieka kasdieniai bibliotekininkystės srityje. Knyga bibliotekose, nors kartais ir tampanti nebe pagrindiniu traukos objektyvu, labai dažnai tik sumanaus bibliotekininko dėka randa savo skaitytoją.

Šiandien Biržų bibliotekoje yra kalbama kelių dešimtmečių kalbomis. Čia susijungia senųjų darbuotojų patirtys ir naujų (nebūtinai jaunų) darbuotojų polėkiai. Ir tik taip klaustuką (biblioteka?) pavyko paversti šauktuku (biblioteka!). Visų bibliotekos darbuotojų bei vadovų – esamų ir buvusių – vardai ir pavardės sugula į vientisą įstaigos romaną. Kad ir nuo kokio puslapio jį skaitytume, esmė ta pati – nešti, skleisti šviesą.

Bibliotekoje yra labai daug visuomenės plikai akiai atrodančio „paprasto“ darbo – išduodamos knygos, periodikos leidiniai, suorganizuoti renginiai, mokymai, edukacijos, įvykdyti projektai visuomet turi tą darbinę pusę, tą gyvenimiškąją prozą, kurią reikia paversti kasdienybės poezija.

Ar proza (kartais – drama) lengvai virsta poezija, težinome mes, bibliotekos darbuotojai. Labai tikimės, kad mūsų kuriamą poeziją skaitote lengvai ir su džiaugsmu. Viliamės, kad tikrąją bibliotekos, kaip kultūros dalies, vertę kuria du junginiai – mes ir jūs. Darbuotojas ir bibliotekos lankytojas.

Todėl 90-asis gimtadienis yra įvykis. Tai ne tik bibliotekos kolektyvo, bet ir visos bibliotekos bendruomenės šventė. Tai džiūgaujančių, besimokančių, mokančių, kuriančių ir einančių tolyn žmonių legenda. Visiems ačiū už bendrą kūrybą.

Žiūrėkite video įrašą čia

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos kolektyvas