In memoriam Eugenijus Rimgaudas Banys

Nuotraukoje Rimgaudas Banys
Nuotraukoje Rimgaudas Banys

In memoriam Eugenijus Rimgaudas Banys (1935. 08. 21–2020. 02.03)

2020 m. vasario 3 d., eidamas 85-uosius metus, mirė  Eugenijus Rimgaudas Banys – aktyvus kultūros veikėjas, visuomenininkas, bibliofilas, Kristijono Donelaičio palikimo saugotojas, puoselėtojas ir skleidėjas, geras bibliotekos bičiulis. Jo visuomeninė ir kultūrinė veikla glaudžiai siejosi su Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka.

Meilė knygai dar jaunystėje atvedė E. R. Banį į Knygos bičiulių draugiją, Bibliotekininkų draugiją, Panevėžio bibliofilų klubą, o didžiausia ir svarbiausia misija jis pasirinko Kristijono Donelaičio žodžio puoselėjimą ir garsinimą. Susidomėjęs didžio poeto asmenybe ir kūryba nuo 1964 m. sukaupė vieną iš didžiausių privačių donelaitikos rinkinių Lietuvoje. Visą savo ilgus metus kauptą unikalią kolekciją 2014 m. R. Banys dovanojo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai.

E. R. Banys ne tik kaupė ir saugojo knygas savo asmeninėje bibliotekoje, bet ir praplėtė savo, kaip bibliofilo, veiklos ribas – dalinosi su kitais savo žiniomis, sukaupta informacija ir unikaliais leidiniais, kitais būdais prisidėjo prie Kristijono Donelaičio atminimo įamžinimo. Organizavo renginius bibliotekose, mokyklose – K. Donelaičio kūrybos leidimų įvairiomis kalbomis ir literatūros apie jį pristatymus, aptarimus. Jo iniciatyva buvo organizuotos talkos Tolminkiemyje, pastatyta skulptūrinė kompozicija „Kristijonui Donelaičiui 300“ (skulp. A. Pajuodis) Panevėžyje, Laisvės aikštėje 2014 m. iškilmingai pasodintas Kristijono Donelaičio ąžuolas. Savo atkaklumo dėka jis pasiekė, kad K. Donelaičio vardu pavadinta gatvė atsirastų Nesterovo mieste (Stalupėnuose).

E. R. Banys tapo savotišku K. Donelaičio kūrybos ambasadoriumi Panevėžyje – 2002 m. įsteigė Kristijono Donelaičio draugijos Panevėžio skyrių, iki pat mirties buvo jos pirmininkas ir Lietuvos Kristijono Donelaičio draugijos tarybos narys.

Labai glaudžius ryšius E. R. Banys palaikė su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka. Pats inicijavo daugybę renginių, susijusių su K. Donelaičio asmenybe ir kūryba, – „Metų“ pristatymus, susitikimus su vertėjais, spaudinių ir meno kūrinių parodas. Jo dovanota unikali kolekcija šiuo metu yra prieinama visiems bibliotekos lankytojams. Visa  veikla byloja apie norą ne tik pačiam turėti, žinoti, bet ir didžiulį poreikį dalintis tuo, ką pats sukaupė.

Eugenijus Rimgaudas Banys buvo apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Pažinojusieji Rimgaudą prisimena kaip atkaklų, darbštų, mielą žmogų, kilniems tikslams aukojusį visą savo laiką, K. Donelaičio kūrybos puoselėjimui paskyrusį savo gyvenimą, akademiškuose pokalbiuose švytėdavusiu intelektu ir ypatingu humoro jausmu.

Nuoširdžiai užjaučiame Eugenijaus Rimgaudo Banio artimuosius ir bičiulius.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendruomenė

Informacija dėl E. R. Banio laidotuvių:
Šarvojimas ir atsisveikinimas Panevėžio laidojimo rūmuose „Grauduva“, J.Basanavičiaus g. 75, Panevėžys
Vasario 4 d. 19–20 val.
Vasario 5 d. 15–22 val. urna
Laidotuvės – vasario 6 d. 10.30 val. Panevėžio miesto Šilaičių kapinėse