Tarptautinis bendradarbiavimas 2019–2021 m. Naudingos patirtys ir laukiantys įdomūs iššūkiai

Tarptautinis seminaras Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje

2019 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka toliau bendradarbiavo su partneriais užsienyje. 2018-ųjų rudenį grupė bibliotekos darbuotojų lankėsi Kroatijos Rijekos viešojoje bibliotekoje. Šis vizitas įvyko įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“. Vizito metu ne tik pasisemta naudingos profesinės patirties, įdomių idėjų, bet ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. 2019-ųjų pavasarį į Panevėžį atskriejo džiugi žinia – kolegoms kroatams taip pat pavyko gauti programos Erasmus+ finansavimą ir grupė Rijekos bibliotekos darbuotojų lankysis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje 2020 m. gegužės mėnesį. Kroatijos bibliotekininkai čia praleis keturias dienas. Šiuo metu aptariama preliminari vizito programa.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka yra programos NAPLE Sister Libraries narė. Tai – Europos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo platforma, kurioje biblioteka šiuo metu jau turi du partnerius: Hueskos ir Arukaso viešąsias bibliotekas Ispanijoje ir yra su jomis pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis. Artimesni ryšiai 2019-aisiais užsimezgė su Hueskos biblioteka, pasirenkant ją savo partnere Erasmus+ programos projekte „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 3“. Šis projektas 2019–2021 m. vykdomas suaugusiųjų švietimo kategorijoje. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų vizitas į Hueskos viešąją biblioteką numatytas 2021 m. pavasarį.

2019-ųjų vėlyvą rudenį Hueskos viešosios bibliotekos darbuotojai ir jaunieji jos lankytojai sumanė draugiškumo akciją ir gamino šventinius atvirukus Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotojams bei lankytojams. Šis ypatingai šiltas siuntinys pasiekė Panevėžį prieš pat Šv. Kalėdas.

Dvi Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojos vyko į Erasmus+ programos Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos seminarus. 2019 m. gegužės mėn. bibliotekininkė Virginija Švedienė dalyvavo seminare „Viešosios bibliotekos ir jų vaidmuo bei veikla integracijos/įtraukties srityje“ Bergene (Norvegija). Spalį bibliotekos specialistė Gitana Užkurėlienė dalyvavo Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos kontaktiniame seminare „Darbo rinkos gairės“  Hertogenbose (Nyderlandai).Šių seminarų metu bibliotekos atstovės ne tik mokėsi aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis, bet ir užmezgė naudingų profesinių kontaktų, parsivežė idėjų būsimiems bibliotekos projektams.

Užsienio kolegų patirties Panevėžio regiono bibliotekininkai sėmėsi tarptautiniame seminare „Paslaugų negalią turintiems asmenims plėtra: sėkmingas bibliotekos ir visuomenės dialogas“. Šiame renginyje dalyvavo ir  pranešimus skaitė Belgrado miesto bibliotekos direktorė Jasmina Ninkov (Serbija) ir Mjölby viešosios bibliotekos direktorė Anya Feltreuter (Švedija). Kolegės kalbėjo apie  bibliotekos vaidmenį kuriant įtraukią bendruomenę, programas ir paslaugas neįgaliesiems Belgrado ir Mjölby bibliotekose.

2019 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos  projektui „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ Šiaurės Ministrų taryba (Kultūros ir meno programa) skyrė finansavimą. Projektas įgyvendinamas 2019–2021 metais. Įgyvendinant šį projektą 40 regiono bibliotekininkų mokysis pasakojimo meno ir metodo (teoriniai ir praktiniai mokymai, kūrybinės dirbtuvės), kad gebėtų savose bibliotekose savarankiškai rengti pasakojimo užsiėmimus skirtingoms auditorijoms (pagal amžių, pomėgius, interesus ir t.t.). Bibliotekininkus mokyti bus kviečiami Šiaurės šalių organizacijų atstovai, turintys didelės patirties taikomojo pasakojimo srityje. Bus bendradarbiaujama su pasakojimo meno profesionalėmis iš Šiaurės šalių – Rose-Marie LindforsNordic Story Centre (Švedija) bei Ivanir Sibylla HassonNordisk ALBA Norway Centre (Norvegija).

Bibliotekos laukia įdomūs, produktyvūs, kūrybingi metai įgyvendinant projektus kartu su jau pažįstamais ir naujais partneriais iš užsienio bibliotekų bei kitų kultūros organizacijų.

Nuotraukos – Virginijos Švedienės, Irminos Girnienės, Gitanos Užkurėlienės ir iš NAPLE Sister libraries Facebook paskyros

Virginija  Švedienė
PAVB Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė