Valdemaro Kukulo atminimui skirtas projektas „Diagnozė: poetas“

Valdemaras Kukulas

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Diagnozė: poetas“, kuris buvo skirtas jaunimo kūrybinių raiškų įvairovės, meninių iniciatyvų paieškai ir skatinimui panaudojant poeto, literatūros kritiko, eseisto Valdemaro Kukulo (1959–2011) kūrybinį palikimą, šio garsaus kupiškėno 60-ųjų gimimo metinių paminėjimui ir jo kūrybos sklaidai. Buvo parengta didelė įvairių veiklų programa, kuri vykdyta beveik visus metus, pristatyta ne tik Kupiškyje, bet ir kituose Aukštaitijos miestuose, pasiekė net Palangą.

Bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjunga kovo 15 d. Kupiškyje organizuoti du V. Kukulo 60-osioms gimimo metinėms skirti renginiai. Labai simboliška, kad projektas prasidėjo mokykloje, kurią 1977 m. baigė būsimasis poetas: Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko literatūros pamoka „Valdemaras Kukulas – mūsų gimnazijos auklėtinis“, kurią vedė poetai, Lietuvos nacionalinės kultūros premijos laureatai Vladas Braziūnas ir Antanas A. Jonynas, žurnalo „Metai“ vyr. redaktorius Antanas Šimkus ir V. Kukulo našlė Deimantė Kukulienė. Kupiškio kultūros centre vykusį antrąjį renginį – literatūros vakarą „Nebeturim neskaudančio laiko“ – pradėjo Jaunimo teatro studijos dalyviai ir pristatė kompoziciją „Eilėraščio teatras“ (režisierė Vilija Morkūnaitė), kitaip perskaitę V. Kukulo poeziją: panaudojo ne tik tekstus, bet ir kitų menų priemones – šokį, dailę, muziką. Ši programa buvo rodoma ir kituose projekto renginiuose, susilaukė žiūrovų dėmesio, gerai įvertinta ir profesionalių kūrėjų – aktorių, rašytojų. Pašnekesį apie V. Kukulo asmenybę ir kūrybą moderavęs A. Šimkus sakė, kad poetas buvo žmogus, kuris niekada nemeluodavo, daug pasakodavo apie knygas, sugebėdavo aiškiai pasakyti, ko vertas tas ar kitas eilėraštis ir tiksliai argumentuoti. A. A. Jonynas teigė: „V. Kukulo poezijai būdingas racionalus mąstymas. Jis perskaitydavo visą lietuvių poeziją, buvo paskutinis kritikas, kuris labai sąžiningai, nuosekliai pristatydavo tai, kas vyko literatūroje.“ V. Braziūnas apgailestavo: „Jau niekad su Valdu nebesusieisim, kaip patys negražiai sakydavom, pabaubti – iš širdies, iki visiško užsimiršimo padainuoti liaudies dainų. Valdas buvo lyrikas, vėliau poezijoje tą lyriką nugalėjo filosofas, kritikas, išminčius.“ Nuoširdžiais ir šiltais prisiminimais pasidalino buvusi klasės auklėtoja Pulcherija Jasaitienė: „Valdas dalyvaudavo visuose poezijos konkursuose, bet nelankė kūno kultūros pamokų, praleidinėjo ir kitas pamokas. Baigiant mokyklą reikėjo parašyti charakteristiką, surašiau visus Valdo nuopelnus. Tokia charakteristika buvo atmesta, nes reikėjo įrašyti ir jo neigiamybes.“ D. Kukulienė prisipažino, jog nežinanti, kaip Valdas būtų šventęs šį jubiliejų. Gal būtų aplankęs gimtąjį Kupiškį, apglėbęs auklėtoją, susitikęs su buvusiais klasės draugais ir, tikriausiai, susitikimai tęstųsi iki paryčių su liaudies dainomis. Buvo parodytos ištraukos iš 2001 m. Kupiškyje daryto interviu su V. Kukulu, iš garso įrašo skambėjo paties poeto skaitomi eilėraščiai.

Kovo 26 d. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko Kupiškio rajono mokinių meninio skaitymo šventė „Diena su poetu Valdemaru Kukulu“, kurios metu poeto eilėraščius skaitė mokiniai iš šešių rajono mokyklų, veikė fotografijų paroda „Valdemaras Kukulas ir Kupiškis“.

Balandžio 18 d. projektas „Diagnozė: poetas“ pradėjo kelionę po Lietuvą – pristatytas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Kultūros renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė pašnekesiui pakvietė V. Kukulo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Genovaitę Vilčinskienę, Kupiškio kultūros centro režisierę V. Morkūnaitę ir projekto vadovę, Kupiškio viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėją Liną Matiukaitę. Parodyta kompozicija „Eilėraščio teatras“, keletą dainų pagal V. Kukulo tekstus padainavo kompozitorius ir atlikėjas Sigitas Stankūnas. Panevėžiečiai pirmieji galėjo apžiūrėti mobilią fotografijų, rankraščių ir kitų dokumentų parodą „Diagnozė – poetas: Valdemaras Kukulas“, kuri vėliau buvo eksponuojama ir kituose projekto renginiuose. Pristatyta Kupiškio bibliotekininkų paruošta virtuali taip pat pavadinta paroda, kurią publikuojant internete talkino G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus darbuotojos. Šią parodą galite peržiūrėti portale „Panevėžio kraštas virtualiai“. Visoms trims parodoms panaudotos nuotraukos ir kiti dokumentai iš V. Kukulo šeimos archyvo, Kupiškio viešosios bibliotekos rinkinių, G. Vilčinskienės, P. Jasaitienės ir kitų asmenų albumų. Šios parodos labai skirtingos ne tik eksponavimo būdu, bet ir jose pateikiama informacija – išsamiausia yra virtuali paroda. Nuoširdi padėka D. Kukulienei už bendradarbiavimą, geranorišką pagalbą, patarimus įgyvendinant projektą.

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė prasidėjo poezijos skaitymais kavinės „Upės kepyklėlė“ kiemelyje. Visi norintys skaitė V. Kukulo ir jo bičiulių Jono Strielkūno, Rimanto Urbono, Elenos Mezginaitės, Algimanto Baltakio ir kitų eilėraščius, prisiminimais dalinosi mokytojos G. Vilčinskienė ir P. Jasaitienė, klasės draugė Stasė Krestovienė, pusbrolis Vilmantas Graičiūnas, visi buvo vaišinimai pagal V. Kukulo receptą paruošta kava. Tradicinė, jau aštuntoji, šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“ birželio 8 d. vyko Skapiškyje ir buvo dedikuota V. Kukulo atminimui: iš įvairių Aukštaitijos rajonų suvažiavę literatai skaitė ne tik savo, bet V. Kukulo eilėraščius, dalinosi prisiminimais.

Džiugu, kad mūsų iniciatyvą įsteigti Valdemaro Kukulo vardo prizą ir jį skirti Respublikinio jaunųjų filologų konkurso laureatui palaikė ir mielai bendradarbiavo šį konkursą organizuojantis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras bei Jaunųjų filologų konkurso vertinimo komisijos pirmininkas dr. Regimantas Tamošaitis. Pats poetas keletą kartų yra tapęs šio konkurso laureatu, vėliau daug metų buvo vertinimo komisijos pirmininkas. Gegužės mėnesio pradžioje Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vykusio konkurso baigiamajame renginyje Valdemaro Kukulo prizas įteiktas poezijos sekcijos pirmos vietos laimėtojai, Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinei Ievai Milerytei (jai padovanotas už projekto lėšas nupirktas planšetinis kompiuteris ir V. Kukulo knygų rinkinys).

Rudenėjant projektas toliau tęsė kelionę po Lietuvą – buvo pristatytas Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje. Į Pasvalį užsukta neatsitiktinai – iš Pumpėnų miestelio buvo kilusi V. Kukulo mama, o ir pats Valdas pas močiutę yra praleidęs ne vieną vaikystės vasarą. Apsilankėme ir Lietuvos Kultūros sostinėje – Rokiškyje: naujojoje Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje pradėjome lapkričio mėnesio literatūrinių renginių programą. Baigiamasis renginys „Liūdnas vakaras“ lapkričio 28 d. vyko Kupiškio viešojoje bibliotekoje, kurio metu V. Kukulo poeziją skaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė (beveik poeto vienmetė, baigusi tą pačią mokyklą), padėkota aktyviausiems projekto dalyviams ir partneriams.

Manome, kad projekto „Diagnozė: poetas“ tikslas pasiektas, organizuotos veiklos turėjo didelį poveikį V. Kukulo kūrybos sklaidai, jaunimo kūrybiškumo skatinimui ir literatūriniam ugdymui ne tik Kupiškyje, bet ir visoje Lietuvoje: organizuota 11 renginių, parengtos 3 parodos, įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo apie 90 įvairaus amžiaus žmonių, renginiuose apsilankė apie 1000 žiūrovų ir klausytojų. Sunku suskaičiuoti ir parodas apžiūrėjusius bibliotekų lankytojus. Projektas prisidėjo prie Kupiškio krašto kultūrinio identiteto stiprinimo, labai svarbu, kad kūrybinėms iniciatyvoms buvo panaudotas ir aktualizuotas mūsų krašto asmenybės sukurtas rašytinis kultūros paveldas. Projekte numatytos veiklos tęsis ir 2020 metais – mobili paroda bus eksponuojama Kupiškio rajono mokyklose, bibliotekose, Jaunimo teatro studija vis dar sulaukia kvietimų parodyti programą „Eilėraščio teatras“. Bus dedamos pastangos, kad Valdemaro Kukulo vardo literatūrinis prizas taptų tradiciniu.

Lina Matiukaitė, projekto vadovė,
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja