Baigtas Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimo projektas

modernizavimo projektas

Projekto tikslas: atnaujinti bibliotekos minkštus baldus ir bibliotekos erdves padaryti patrauklesnes ir patogesnes lankytojams. 

Siekiant pagerinti Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę, projekto metu buvo  pagerinta įstaigos infrastruktūra, įsigyti bei sumontuoti nauji baldai. Bibliotekos erdvių atnaujinimui skirta projekto veikla prisidėjo prie įstaigos veiklos vystymo, jos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, paskatino lankytojus – vietos, regiono ir šalies gyventojus aktyviau naudotis bibliotekos erdvėmis. Naujos, jaukios, patogios bibliotekos erdvės skatina lankytojus ilgiau užtrukti, naudotis neformalaus švietimo paslaugomis ir turiningai leisti laiką.

2018 m. balandžio 9 d. pasirašyta sutartis bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1 – CPVA-R-305-91-0006 „Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimas“ tarp Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ir Centrinės projektų valdymo agentūros. Sutarties vertė – 30 195 eurų.

Projektas finansuojamas iš ES Regioninės plėtros fondo lėšų

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos informacija