Seminaras Nyderlanduose: užimtumo įgūdžių stiprinimas

Seminaras Nyderlanduose

2019 m. spalio 6–8 d. PAVB vyr. bibliotekininkė Gitana Užkurėlienė dalyvavo Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos kontaktiniame seminare „Darbo rinkos gairės“ („Guidance to the labour market“), kuris vyko Hertogenbose (Nyderlandai). Vizitui konkurso būdu dotaciją skyrė Švietimo mainų paramos fondas. Projekto įgyvendinimą finansavo Europos Sąjunga.

Seminaro metu daugiausia buvo kalbama apie suaugusiųjų orientavimą į darbo rinką, ypatingą dėmesį skiriant trims grupėms: nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui; suaugusiems žmonėms, turintiems lengvą intelekto sutrikimą bei suaugusiesiems, neturintiems pagrindinių mokymosi įgūdžių.

Kadangi G. Užkurėlienė bene vienintelė atstovavo bibliotekoms, pristatė, kaip biblioteka gali būti ir yra ta erdvė, kurioje gali vykti mokymasis, kur gali ateiti visų socialinių sluoksnių atstovai ir kokias mokymo programas yra parengusi biblioteka.

Pirmoje seminaro dalyje Selle van der Woude – nepriklausomas tyrėjas, patarėjas darbo ir švietimo klausimais – pristatė jaunų žmonių su negalia įdarbinimo bei švietimo galimybes, tyrimus užimtumo klausimais.

Danielle Snoep – patarėja politikos klausimais Hertogenboso savivaldybėje – pristatė „Weener XL“,  Hertogenboso savivaldybės darbo ir plėtros įmonę ir jos veiklas. „Weener XL“ yra įmonė tiek ieškantiems darbo, tiek darbdaviams, ir per savo platformą internete siūlo daugybę sprendimų.

Ingrida Scheurink – dėstytoja, lektorė, dirba tiek su pavieniais žmonėmis, tiek su organizacijomis, taip pat teikia mokymo modulius, tokius kaip darbuotojų ar socialinių įgūdžių mokymas, darbo taikymo ir vizualizacijos mokymai. Ši lektorė trumpai pristatė įvairių tikslinių grupių (autizmo spektro, lengvo intelekto sutrikimo, psichologinių ir socialinių bei emocinių problemų turinčių asmenų) mokymo ir įdarbinimo galimybes.

Antroje dalyje seminaro dalyviai generavo įvairių projektų idėjas, kurios vėliau buvo pristatytos kaip atskiri projektai, o kiekvienas dalyvis rinkosi dalyvavimą viename ar kitame projekte pagal savo tikslus ir profilį. Dirbdami išbandėme inovatyvius metodus, tokius kaip „Bingo“ ir projekto idėjų pristatymas (Pitching project ideas).

Seminaro metu kalbėję lektoriai bei dalyviai palietė keletą temų, o rezultatas –  idėjos būsimiems projektams:

  • socialinėje atskirtyje esančių jaunų žmonių įtrauktis, siekiant tvaresnės jų padėties darbo rinkoje;
  • virtualios, papildytos realybės  panaudojimas norint padėti įmonėms organizuoti darbuotojų mokymus, nukreipti žmones į darbo rinką bei mokyti ieškančius darbo asmenis;
  • mokymasis per „Cities of Learning“ platformą, kurios tikslas – suburti skirtingų poreikių mokymosi dalyvius, kreipiant dėmesį į kvalifikaciją;
  • imigrantų integracija į visuomenę;
  • moterų, turinčių pradinį išsilavinimą, įtraukimas į mokymus ir darbo rinką;
  • verslumo įgūdžių ugdymas,  norint tapti savarankiškiems ir/arba labiau pasitikėti savimi;
  • mokymas / dalijimasis gerąja patirtimi siekiant pagerinti globojamų ar slaugomų vaikų ir jaunuolių įsidarbinimo galimybes.

Po seminaro galima padaryti išvadas, kad socialinės atskirties ir rizikos grupėms priklausantys žmonės nepakankamai žino, ko reikia mokytis, o kai  kurie ir netiki savo galimybėmis. Čia svarbus vaidmuo tenka ir bibliotekoms, kur mokymosi viso gyvenimo siekis gali būti įgyvendinamas gana sėkmingai, kadangi pati biblioteka yra kaip alternatyvi erdvė, galinti organizuoti mokymosi visą gyvenimą veiklas. Šių praktinių seminarų nauda yra labai didelė, nes mokymasis praktikoje visuomet yra paveikesnis ir diskusijose su kolegomis gimsta naujos idėjos.

Europos Komisija logoSMPF