Žymiam gamtininkui, pedagogui Jurgiui Elisonui – 130

PAVB F80-501

Rugpjūtį minime gamtininko, pedagogo, tautosakininko, visuomenininko Jurgio Elisono 130-ąsias gimimo metines. Kviečiame daugiau paskaityti bibliotekos portale „Panevėžio kraštas virtualiaiׅ“.

Nuotraukoje – Panevėžio mokytojų seminarijos 10-mečio minėjimas. 1-oje eilėje iš kairės 1-as Juozas Mičiulis, iš dešinės 1-as Juozapas Žilvitis; 2-oje eilėje iš kairės: Aleksandra Šilgalytė, Bronislava Aleksandravičiūtė (Grinienė), Pranas Giedravičius, Paulina Žalnieriūnaitė (Jankevičienė), Juozas Balčikonis, Herta Calmanaitė, Justinas Jankevičius, Anelė Strepekienė; 3-ioje eilėje iš kairės: Mykolas Blusys, Kazė Žėkonytė, Jurgis Elisonas, Elena Markevičiūtė, Juozas Zikaras, Veronika Kalendaitė (Būtėnienė), Alfonsas Gilvydis. Fotogr. Iciko Frido. Panevėžys. 1929.06.17. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Aleksandros Šilgalytės fondas F80-501