Toliau renkame vietovardžius

Tverečiaus krašto vietovardžiai

Ir toliau vyksta projekto „Tverečiaus krašto vietovardžiai“ veiklos. Septintokai su mokytoja Skaidre Pauliukėniene bei šio projekto sumanytoja bibliotekininke Gintare Jurgelėniene susitiko su kraštiečiais Mamertu Papšiu ir Juozu Navicku.

M. Papšys labai įdomiai papasakojo apie savo gimtojo Galalaukių kaimo vietovardžius, kiek žinojo, pateikė ir jų kilmę, prisiminė kaime buvusią plytinę. Taip pat daug žinių suteikė apie išnykusius Kukučių ir Saplių kaimus, kurių apylinkėse prabėgo jo vaikystė. Apie šiuos kaimus pažadėjo ir plačiau aprašyti. M. Papšys labai įtaigiai papasakojo apie kaimo bendruomenės gyvenimą, bendravimo kultūrą, bendras kaimo šventes, „gegužines“, „mojavas“. Kalbėjo apie kaimo žmonių pravardes, kaip jos atsirado. Bet tai jau galėtų būti kitas didelis darbas, kurį gal įvykdysime ateinančiais mokslo metais.


O J. Navickas gavo namų darbą: pagal surinktus 1979 m. Didžiasalio krašto vietovardžius pabandyti juos surasti ir, kas dar išlikę, įamžinti nuotraukose. Anksteniame susitikime su šeštokais jis buvo atsinešęs daugybę dronu fotografuotų nuotraukų, pateikė daug žemėvardžių.

Tą pačią dieną III g klasės mokiniai su mokytoja Nijole Keraitiene Dietkauščiznos bibliotekoje susitiko su bibliotekininke Vanda Lazareva bei jos pakviestomis šio kaimo šviesuolėmis Veronika Eitminavičiene ir Antanina Černiauskiene. Mokiniai pasitikrino ir pasipildė krašto kaimų sąrašą, sužinojo daug įdomių žemėvardžių. Pateikėjos labai įdomiai pasakojo apie savo gyvenimą, V. Eitminavičienė paskaitė kelis savo kūrybos eilėraščius su vietovardžiais. Bibliotekininkė V. Lazareva buvo aplankiusi Stefaniją Kulakauskienę iš Laumakės ir užrašiusi negirdėtų žemėvardžių. Paskui mokiniai dar pavaikščiojo po kaimą, pasigrožėjo kalvotu, gūbrėtu reljefu. Surinkta medžiaga bus baigta tvarkyti rudenį.

O I g klasės mokiniai su mokytoja Nijole Berdikšliene įsijungė į projektą „Tverečiaus krašto vietovardžiai“, Tverečiuje susitikdami su ilgamečiu šio krašto miškininku Antanu Vitėnu ir Dangute Petkevičiene, labai geranoriškai talkinančia gimnazijai viso projekto metu. Net mūsų nenuoramos „pirmokai“ atidžiai klausėsi ir skubėjo užsirašyti, ką pasakoja daugiau nei pusę amžiaus mūsų krašto miškuose dirbęs, beveik kiekvieną miškelį ir laukelį pažįstantis ir jo vardą žinantis žmogus – enciklopedija – ponas Antanas. Užrašius šio įdomaus žmogaus pasakojimus būtų galima ne tik ne vieną projektą įvykdyti, bet ir knygą parašyti…

Projekte dalyvavo visi 5-11 klasių mokiniai. Smagu, kad jo veiklos subūrė krašto bendruomenę, sujungė daugybę žmonių ir paskatino geriau pažinti gimtinės aplinką. Darbai bus pratęsti rudenį.


Parengė Nijolė Kerairienė, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokytoja

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija