Pasakiška stovyklų pradžia

Amatai atgyja pasakose

au įsibėgėjo Ignalinos viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ stovyklos.

„Pasakiškos atostogos“ jau startavo Ceikinių, Didžiasalio, Kazitiškio, Strigailiškio, Vidiškių filialuose. Vaikai, kartu su bibliotekininkėmis ir savanoriais, susikūrė taisykles ir, žinoma, jų laikosi. Kiekvienas rytas prasideda linksmosiomis mankštelėmis, pasakiškomis arbatėlėms, apie stovyklos įspūdžius mažieji rašo Laišką draugui. Jau Išbandytos „Pasakų molio“, „Vilnos pasakos“, „Tapybos pasakoje“ „Ieškokime pasakų lobių” edukacijos. Savaitė prabėgo kaip viena diena… Laukia kita – nemažiau įdomi, kūrybinga, linksma.

Projektas parengtas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“.
Projektas iš dalies finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Projektą remia UAB „Legra“.

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

remėjų logotipai