Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų metų nominacija „Ad astra“

Vaizdas be pavadinimo
Data:2019-05-16
Laikas:17:15
Vieta:Konferencijų salė
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka trečius metus iškilmingai skelbia nominacijos „Ad astra“ laureatus.

Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje laureate tapo Audronė Berezauskienė – Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja. Nominacija skiriama darbuotojui už iniciatyvumą ir kūrybiškumą savo bibliotekos veikloje, sėkmingą ir ryškią tradicinių ir netradicinių bibliotekos paslaugų sintezę bei plėtrą, aktyvų ir sėkmingą skaitymo skatinimą, sėkmingą gerosios patirties sklaidą regione ir už jo ribų.

Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų kategorijoje laureate tapo Vanda Laurinavičienė – Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dysnos filialo vyresnioji bibliotekininkė. Nominacija skiriama darbuotojui už sėkmingą bendruomenės telkimą, kurio dėka biblioteka tampa bendruomenės centru, aktyvų ir sėkmingą skaitymo skatinimą, ryškų indėlį į bibliotekos kaip daugiafunkcinės įstaigos veiklą, iniciatyvumą, tobulinant technologinius procesus ir aptarnaujant vartotojus, mokant juos pasitelkti bibliotekos teikiamas galimybes socialinei naudai.

Kandidatūros nominacijai Panevėžio regiono mokyklų bibliotekų (išskyrus aukštąsias) kategorijoje laureate tapo Laura Šinkūnienė – Panevėžio rajono Naujamiesčio gimnazijos bibliotekininkė. Nominacija skiriama darbuotojui už skaitymo skatinimo iniciatyvas, ryškų indėlį į mokyklos bendruomenės telkimą, gebėjimą mokyklos biblioteką paversti ne tik skaitymo, bet ir turiningo bendravimo erdve, kūrybišką informacinių technologijų panaudojimą bibliotekos edukacinėje veikloje, šiuolaikiškumą, inovatyvumą ir veiklumą profesinėje sferoje.

Metų nominacijos ,,Ad astra” kandidatūras svarstė sudaryta komisija: pirmininkė – Ramunė Greiciūnienė (Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka), pirmininko pavaduotoja – Vilmantė Vorienė (Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka), sekretorė – Virginija Švedienė (Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka). Nariai: Simona Žilienė (Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka), Loreta Aleknienė (Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka).

Nuoširdžiai sveikiname laureatus bei kviečiame į Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų Metų nominacijos „Ad astra“ apdovanojimų iškilmingą teikimo šventę, kuri vyks Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje šių metų gegužės 16 d. 17.15 val. Renginį ves aktorius, renginių vedėjas ir bibliotekos globėjas Gintaras Mikalauskas. Renginio viešnia – poetė, visuomenės veikėja bei moterų klubo „Ad astra“ prezidentė – Dalia Teišerskytė.

Informuojame, kad renginių metu visuomenės informavimo tikslu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse.