Norvegijos viešosios bibliotekos – saviraiškai, mokymuisi, integracijai

Europos komisijos logo

Unikali patirtis susipažįstant su Norvegijos viešųjų bibliotekų veiklomis socialinės įtraukties ir mokymosi visą gyvenimą srityse, pasidalijant savo šalies bibliotekų naujausiomis tendencijomis su kolegomis iš kitų Europos šalių, naudingų profesinių ryšių užmezgimas dėl galimų bendrų projektų – tokia buvo Erasmus+  pažintinio vizito „Viešosios bibliotekos ir jų vaidmuo bei veikla integracijos/įtraukties srityje“ (Public libraries and their roles and work in integration/inclusion“), vykusio Bergene, Norvegijoje š.m. gegužės 6–8 d. programa.

Seminarą organizavo Norvegijos tarptautinio bendradarbiavimo ir aukštojo mokslo kokybės gerinimo agentūra (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education). Vizitui konkurso būdu dotaciją skyrė Švietimo mainų paramos fondas. Projekto įgyvendinimą finansavo Europos Sąjunga. Lietuvos bibliotekoms šiame tarptautniame renginyje atstovavo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistė Virginija Švedienė.

Vizito tikslas buvo aptarti viešųjų bibliotekų vaidmenį mokymosi ir įtraukties srityse. Renginyje dalyvavo aštuoniolikos Europos šalių bibliotekininkai, kurie dalijosi savo naudinga profesine patirtimi, sėmėsi žinių aplankytose Norvegijos bibliotekose, aptarė tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.

Vizito dalyviai supažindino kolegas su savo šalių bibliotekų strategijos pagrindinėmis kryptimis, diskutavo apie bibliotekų kaip mokymosi erdvių didžiausius iššūkius, ypač aktualų šiuo metu skaitmeninių įgūdžių tobulinimą. Atskiromis diskusijų temomis tapo kalbų mokymosi, debatų, inovatyvių mokymosi prtiemonių galimybė bibliotekose.

Europos bibliotekininkai buvo supažindinti su Norvegijos viešųjų bibliotekų strategija ir jų pokyčiais bei atskirų šios šalies regioninių bibliotekų, daugiausiai dirbančių socialinės įtraukties srityje, sėkminga patirtimi. Ypač svarbu ir naudinga šio susitikimo Bergene metu buvo užmegzti ryšius su kolegomis iš kitų Europos bibliotekų, aptarti galimą bendradarbiavimą. Seminarą rengusios Norvegijos tarptautinio bendradarbiavimo ir aukštojo mokslo kokybės gerinimo agentūros atstovai vizito dalyvius supažindino su paraiškų teikimo Erasmus+ programai ypatumais, davė vertingų praktinių patarimų dėl mobilumo projektų rengimo. Bergeno viešosios bibliotekos specialistai papasakojo apie vieną iš savo sėkmingai vykdytų mobilumo veiklų.

Norvegijos bibliotekininkai, kalbėdami apie savo darbo kasdienybę, pranešimuose įvardijo savo šalies visuomenės iššūkius – žmonių vienišumą, susvetimėjimą, šeimos modelio keitimąsi, skaitmeninį (ne)raštingumą, techninių žinių trūkumą greitai besikeičiančiame pasaulyje, biurokratizmą, kalbines problemas…  Atkreiptas dėmesys į per didelį galimybių pasirinkimą ir į tai, jog žmonės visur tikisi greito rezultato ir stokoja kantrybės.

Bibliotekos, ypač viešosios, šiandien yra ir patraukli susitikimų vieta, ir palanki erdvė mokymuisi. Bibliotekininkų vaidmuo  ypač svarbus, nes jie tampa ir patarėjais, ir edukatoriais, ir diskusijų moderatoriais. Seminare dalyvavę Norvegijos bibliotekininkai dalijosi įžvalgomis apie tai, jog bibliotekininkų profesinis parengimas šiandien turėtų daugiausiai koncentruotis į būsimų specialistų darbą su žmonėmis, o ne su knygomis. Akcentuota, kad bibliotekoms reikia daug stiprių pagalbininkų ir sąjungininkų, todėl svarbu kurti partnerystes tarp bibliotekų ir pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, stengtis nuolat palaikyti tvirtus ryšius su miestiečiais.

Norvegijos viešosios bibliotekos, siekdamos padėti atvykusiems iš svetur žmonėms susipažinti su įvairiais šios šalies visuomenės aspektais bei paskatinti norvegų kalbos mokymąsi, savo veikloje sėkmingai taiko kalbų kavinės metodą. Tai pozityvi patirtis tiek vietos gyventojams, tiek imigrantams ir pabėgėliams. Šioje srityje savo gebėjimus puikiai pritaiko bibliotekų savanoriai.

Ypatingą dėmesį bibliotekos skiria 13 – 25 m. jaunimui, kuriam trūksta motyvacijos kryptingai, turiningai veiklai. Jie kviečiami į biblioteką, kur galima žaisti žaidimus, mokytis siūti, kurti įdomius dalykus, o kartu kalbėtis apie savo pomėgius ir geriau pažinti vieniems kitus.

Apsilankymas Bergeno ir Voso miestų viešosiose bibliotekose leido iš arti pažvelgti į šios šalies bibliotekų kasdienybę ir išskirti tokius bendrus Norvegijos viešųjų bibliotekų bruožus – jos kuria patogias sąlygas savo lankytojų saviraiškai, mokymuisi bei stengiasi būti ta visuomenės buveine, kuria žmonės pasitiki ir kuri lanksčiai prisitaiko prie jos poreikių.

Vizito dalyviai ne tik rimtai diskutavo ir sėmėsi profesinės patirties. Draugiškų vakarienių metu jie kolegas vaišino savo šalies saldumynais, kuriuos kiekvienas atsivežė į Bergeną, ragavo tradicinių norvegiškų patiekalų, žvalgėsi po nepaprastai gražų, tuo metu rododendrų, tulpių, alyvų, kaštonų ir kitų žydinčių augalų žiedais pasipuošusį Bergeną…

Draugiškai susibūrusios Europos bibliotekininkų komandos bendradarbiavimas tęsiasi. Sukurta Facebook grupė, kurioje vizito dalyviai ir toliau dalijasi įžvalgomis praėjusio seminaro tema, planais dėl būsimų veiklų. Gimsta tarptautinio bendradarbiavimo idėjos. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 2019 m. rugsėjo mėn. rengia tarptautinį seminarą, į kurį pakviesta Bergene vykusio vizito dalyvė – Švedijos Miolbio miesto bibliotekos direktorė Anya Feltreuter. Seminare Panevėžio regiono bibliotekininkai bus supažindinti su Švedijos bibliotekų strategija dėl bibliotekų paslaugų prieinamumo neįgaliesiems. Apsvarstytos projektinio bendradarbiavimo galimybės suaugusiųjų švietimo srityje su Estijos, Italijos, Čekijos, Norvegijos bibliotekomis.

Pažintinio vizito Norvegijoje metu įgyta patirtimi žadama pasidalinti su Panevėžio regiono bibliotekininkais artimiausiu metu Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rengiamame seminare. Lietuvos bibliotekininkų bendruomenė su gerąja patirtimi bus supažindinta žurnalo „Tarp knygų“ straipsnyje. 

Virginija Švedienė

PAVB Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė

virginija.svediene@pavb.lt